องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน

29 กันยายน 2563
ขนาดตัวอักษร


ดร.ภญ.ปภัสสร สุรวัฒนาวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ในส่วนของฝ่ายผลิตยาและสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 29 กันยายน 2563