องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

โรงงานผลิตยารังสิต1 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

25 กันยายน 2563
ขนาดตัวอักษร


ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด SGS (Thailand) Co.,Ltd. ณ ห้องประชุมพิกุล1 โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งโรงงานผลิตยารังสิต1 ได้รับการรับรองเป็นปีที่ 4 และ เป็นใบรับรองใบที่ 2 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปีตั้งแต่ 12 กันยายน 2563 - 12 กันยายน 2566