องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563
ขนาดตัวอักษร

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563 "ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน" ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้จัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรมความร่วมมือในการพัฒนาชุด PPE รุ่น เราสู้ ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563