องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นอย่างไร

19 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

ผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าจำเป็นต้องได้รับกัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการ

ด้วยกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การได้รับยาในปริมาณที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยพึงระมัดระวังและควรสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาทางการแพทย์

อาการข้างเคียงส่วนใหญ่มักเกิดจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์ในปริมาณมากหรือในกรณีใช้ร่วมกับสารอื่นๆ อาการข้างเคียงดังกล่าวได้แก่

        • ปากแห้ง

        • ตาแดง

        • ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น

        • ภาวะเคลิ้มสุขอย่างอ่อนๆ

        • ความตื่นตัวของผู้ใช้ลดลง ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังรับยา

        • อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น

        • ความดันโลหิตลดต่ำลงและเวียนศีรษะ

โดยปกติอาการข้างเคียงทั้งหมดจะลดน้อยลงและหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผู้ป่วยได้รับและวิธีการให้ยา ผู้ป่วยที่สามารถทนต่อฤทธิ์ของกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างดี อาการข้างเคียงตามปกติจะคงอยู่เพียงชั่วครู่ และหายไปเมื่อทนต่อยาได้มากขึ้น