องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผู้ป่วยจะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ได้อย่างไร ?

19 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

 

          องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตรตำรับได้แก่ สูตร THC สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1  โดยได้กระจายผลิตภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศในการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการศึกษาวิจัยของกรมการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

          เนื่องจากกัญชายังถูกกำหนดให้เป็นสารเสพติดประเภท 5 แต่สามารถนำมาใช้ ทางการแพทย์ได้โดยกระบวนการควบคุมตามกฎหมายตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ยา ที่สารสำคัญมีฤทธิ์ต่อความปลอดภัยของสุขภาพผู้ใช้โดยเฉพาะ จึงต้องมีกระบวนการใช้ยาอย่างถูกต้อง สมเหตุผล

          ดังนั้นผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการใช้และ สั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรม ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเข้าร่วมโครงการศึกษาทางคลินิกของกรมการแพทย์