องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ประธานบอร์ด อภ. ร่วมเสวนาในการประชุม Virtual Policy Forum "การควบคุมการระบาดรอบที่สองของ Covid-19" 

22 กรกฎาคม 2563
ขนาดตัวอักษร


นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเสวนาในการประชุม Virtual Policy Forum "การควบคุมการระบาดรอบที่สองของ Covid-19" ในประเด็น “วัคซีน - ยา : ความหวัง - โอกาส – วิกฤต” ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่า ในส่วนขององค์การเภสัชกรรม ถือเป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน โดยต้องจัดหายา วัคซีน ชุด PPE และเครื่องมือต่างๆในการป้องกัน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 22 กรกฎาคม 2563