องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน

5 มิถุนายน 2563
ขนาดตัวอักษร


องค์การเภสัชกรรม นำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน โดยในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 


รวมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 4.5 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ และสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เพื่อการดูแลป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการอีกด้วย