องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1 มิถุนายน 2563
ขนาดตัวอักษร


นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณโถงอำนวยการชั้น 1 อาคารอำนวยการ