GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรมรับมอบหน้ากาก N95

May 26 2020
ขนาดตัวอักษรวันนี้ (21 พ.ค.63) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 4,080 ชิ้น จาก บริษัท Makrite Industries Inc., Taiwan สาธารณรัฐจีน โดยมีบริษัทสปอร์ต อิมพอร์ท จำกัด เป็นผู้แทนมอบให้กับองค์การฯ 
ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการส่งหน้ากากดังกล่าวนี้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) กระทรวงสาธารณสุข พิจารณามอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไป