GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรมมอบแอลกอฮอล์แก่ผู้ป่วยโรคไต

May 26 2020
ขนาดตัวอักษร


นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแผลสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) ให้แก่สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 10,000 ราย โดยทำการจัดส่งถึงบ้านผู้ป่วยในรอบการจัดส่งน้ำยาล้างไตปกติ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563