องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากจีน 1 แสนเม็ด ถึงคลังอภ.แล้วเตรียมจัดสรรส่งโรงพยาบาลต่อไป

7 เมษายน 2563
ขนาดตัวอักษรยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากจีน 1 แสนเม็ด ถึงคลังอภ.แล้วเตรียมจัดสรรส่งโรงพยาบาลต่อไป

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาสำคัญที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอาการหนัก จำนวน 100,000 เม็ด ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ว่า ขณะนี้ยาได้เข้ามาแล้วเมื่อวานนี้ 6 เมษายน 2563 และวันนี้ 7 เมษายน 2563 ได้ส่งเข้าคลังยาขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเตรียมการสำหรับจัดสรร และกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ตามที่คณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling) ที่มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นรองประธาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในการจัดสรร