GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากญี่ปุ่นเพิ่มแล้ว 4 หมื่นเม็ด

January 21 2022
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากญี่ปุ่นเพิ่มแล้ว 4 หมื่นเม็ด

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) องค์การเภสัชกรรม ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือ ยาอะวีแกน ( Avigan ) ที่จัดซื้อจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 40,000 เม็ด เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 18,000 เม็ด สำหรับกระจายให้กับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และส่งให้กับเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต สำหรับจัดสรรกระจายให้กับโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค จำนวน 18,000 เม็ด นอกจากนี้ได้สำรองสำหรับกรณีจำเป็นเร่งด่วนอีกจำนวน 4,000 เม็ด ทั้งนี้คาดว่าภายในวันศุกร์จะมีการจัดส่งยาดังกล่าวเข้าจากประเทศจีนเพิ่มอีกจำนวน 100,000 เม็ด และภายในเดือนเมษายนจะมีการส่งมอบจากญี่ปุ่นเพิ่มอีก 200,000 เม็ด อีกทั้ง อภ.ยังได้ทำการสั่งซื้อเพื่อสำรองเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง