องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์มีอะไรบ้าง?

18 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

อาการข้างเคียงจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการได้รับกัญชาในปริมาณมากหรือใช้ร่วมกับสารอื่นๆ อาการข้างเคียงดังกล่าวได้แก่ ปากแห้ง ตาแดง ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น เกิดภาวะเคลิ้ม ตื่นตัวลดลง ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็วขึ้น