องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โรคใดบ้างที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้?

18 พฤศจิกายน 2562
ขนาดตัวอักษร

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโรคและภาวะที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ได้ประโยชน์ เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากหรือดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในโรคปลอกกระสาทอักเสบ ภาวะปวดประสาท

2.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์น่าจะได้ประโยชน์(ควบคุมอาการ) ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวลทั่วไป โรคปลอกประสาทอักเสบ

3.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อาจได้ประโยชน์(ในอนาคต) ได้แก่ การใช้กัญชารักษามะเร็ง มีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลในหลอดทดลอง ความปลอดภัยและประสิทธิผลในสัตว์ทดลองและศึกษาในคนตามลำดับ ปัจจุบันข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนว่ากัญชามีประโยชน์รักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆยังไม่เพียงพอ จึงต้องทำการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป