GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

อาจารย์และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมการดำเนินงาน

April 7 2020
ขนาดตัวอักษร

            ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านงานการผลิตและงานการประกันคุณภาพ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563