องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

อาจารย์และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมการดำเนินงาน

21 กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดตัวอักษร

            ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านงานการผลิตและงานการประกันคุณภาพ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563