องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

อภ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

28 กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดตัวอักษร

         องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ กำหนดการรับบริจาคโลหิต ส่วนของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1  และฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ณ ห้องสันทนากาาร อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563