องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย

9 กุมภาพันธ์ 2567
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม โดยดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมร่วมให้การต้อนรับนายอัรดะชีร เกาะดีรี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567