องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

คณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ภูฏาน เยี่ยมชมการดำเนินงาน

6 กุมภาพันธ์ 2567
ขนาดตัวอักษร

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมพิกุล 1 อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567