องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Medical Cannabis Clinical Education Workshop

26 สิงหาคม 2562
ขนาดตัวอักษร

       

        องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Medical Cannabis Clinical Education Workshop ” เสริมสร้างความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม
        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมภพ แสงกิตติไพบูลย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทิศทาง Good Clinical Practice ในประเทศไทย โดยมี Dr. Jürgen Fleisch แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ จาก The Leiden University Medical Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์ Mr.Martin Woodbridge ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาบริษัท Woodbridge Research Ltd. นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเรือเอกนายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญพิเศษ กลุ่มงานเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีแนวทางการวินิจฉัยโรคเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://www.facebook.com/798873980501251/posts/1093933264328653?sfns=mo และ https://www.facebook.com/798873980501251/posts/1093959970992649?sfns=mo

 

ข้อมูลโดย กองประชาสัมพันธ์