องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สธ.จัดเวิร์กชอป “กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

14 สิงหาคม 2562
ขนาดตัวอักษร

กระทรวงสาธารณสุข จัดเวิร์กชอป “กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งมอบน้ำมันกัญชาให้โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 12 เขตสุขภาพ

 

        วันนี้(14 สิงหาคม 2562) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปิดการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายทางการแพทย์ (Workshop) โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กว่า 200 คน จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์” อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

        นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นายอนุทิน ชาญวีรกูล มีนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง ต้องขอชื่นชมที่กระทรวงสาธารณสุขทำงานตอบสนองนโยบายรัฐบาล“กัญชาทางการแพทย์” ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม นับเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ระดมผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบ่งกลุ่มการทำงาน 6 ด้าน เพื่อทำแผนขับเคลื่อนนโยบายให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์ โดยในวันนี้ได้มอบน้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ให้โรงพยาบาลทั้ง 12 เขตสุขภาพ

        “ผมคิดว่า ภายใน 3 เดือนนี้ เราจะได้เห็นความสำเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ การที่ได้เห็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเป็นรูปธรรมในวันนี้ ไม่ใช่รัฐมนตรีฯที่ดีใจ พี่น้องประชาชนคนไทยก็ดีใจ พวกเราทุกคนก็ดีใจที่กัญชาถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ใช่ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีฯแต่เป็นการตอบสนอง 1 ใน 12 นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล” นายวัชรพงศ์ กล่าว

        ด้าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์”เป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องเร่งผลักดัน ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย การเวิร์กชอปในครั้งนี้ แบ่งการทำงานเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน 2.การแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านการปลูก การผลิต การกระจาย( supply chain ) 3.ระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน 4.การกำกับดูแล เช่น การปลดล็อคกัญชง การผลักดันเข้าบัญชียาหลัก  ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกกฎหมาย 5.กลไกการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และ6.การจัดการความรู้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข

        โดยทั้ง 6 กลุ่ม มีผู้บริหารระดับสูง อาทิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี เลขาธิการสำนักคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ  และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากกรม กองต่างๆ รวมทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากจังหวัดนำร่อง เป็นผู้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับน้ำมันกัญชาที่ได้รับมอบจากองค์การเภสัชกรรม ได้ส่งให้ 12โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 12 เขตสุขภาพ

 

ข้อมูลโดย กองประชาสัมพันธ์