GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจATK โครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ราคา 35 บาทต่อชุด สอดคล้องนโยบายรองนายกฯและรมว.สธ. เริ่มจำหน่ายวันที่ 14 ม.ค.65 January 21 2022

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจATK โครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ราคา 35 บาทต่อชุด สอดคล้องนโยบายรองนายกฯและรมว.สธ. เริ่มจำหน่ายวันที่ 14 ม.ค.65

โรงงานผลิตวัคซีน องค์การเภสัชกรรม(GPO) คว้ารางวัลระดับโลก 'FOYA' 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE January 21 2022

องค์การเภสัชกรรม เข้ารับรางวัลระดับโลก “FOYA” 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE ในงาน ISPE Annual Meeting and Expo ที่จัดขึ้นที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรม ในกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 January 21 2022

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรม ในกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

22 – 26 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 สยามพารากอน เน้นการนำเสนอความรู้เรื่อง สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ลดสูงสุดถึง 50% January 21 2022

22 – 26 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 สยามพารากอน เน้นการนำเสนอความรู้เรื่อง สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ลดสูงสุดถึง 50%

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ ตามแนวทางการรักษาแบบใหม่ คาดผู้ป่วยเข้าถึงยาปลายปี 2565 January 21 2022

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้า วิจัยและพัฒนายาเอดส์ ใหม่ๆ คาดออกสู่ผู้ป่วยได้ปลายปี 2565 เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาว ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อภ. MOU ความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ January 21 2022

นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM :A25) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 0-2203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 0-2203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง (2) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 0-2203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 21 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO