GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทซิลลิคฯ ร่วมแถลงข่าวติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา October 16 2021

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทซิลลิคฯ ร่วมแถลงข่าวติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจ้งหาแหล่งผลิตทดแทนจากสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างขั้นตอน อย.พิจารณาเอกสาร กำหนดการเข้าไทย บริษัทผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ยืนยันนำเข้าได้ในเดือนพฤศจิกายน

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท October 16 2021

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 1,223,500 ชิ้น เป็นเงิน 2,447,000 บาท เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19

องค์การเภสัชกรรมส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 35,900 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 23,600 หลอด พร้อมถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด มูลค่ากว่า 1 ล้าน 8 แสนบาทแล้ว October 16 2021

องค์การเภสัชกรรมส่งยาตำราหลวง และยาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลำพูน ปราจีนบุรี ตาก ลพบุรี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยภูมิ อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี พิจิตร พร้อมจัดส่งหน่วย ERT/GPO มอบถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด และยาตำราหลวง 1,000 ชุด ช่วยเหลือ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี

ประกาศองค์การเภสัชกรรม การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

ประกาศองค์การเภสัชกรรม การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม เพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

ผลงานองค์การเภสัชกรรมพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 October 16 2021

ผลงานองค์การเภสัชกรรมในการพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานรัฐ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

องค์การเภสัชกรรม(GPO) จำหน่าย“ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย”สำหรับประชาชน ใช้ตรวจเอง เริ่ม 18 ตุลาคมนี้ October 16 2021

องค์การเภสัชกรรม(GPO) จำหน่าย“ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย”สำหรับประชาชน ใช้ตรวจเอง เริ่ม 18 ตุลาคมนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook: HRGPO

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดการเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม October 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO