GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

องค์การเภสัชกรรม เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์รักษาไข้หวัดใหญ่ สำรองเพิ่มเติม 26 ล้านเม็ด รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่และทำหนังสือถึง อย. นำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ในไข้หวัดใหญ่ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมได้เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนรวม 26 ล้านเม็ด เพื่อ รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่ที่ยังระบาดต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง โดยเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม นี้ และล่าสุดทำหนังสือถึง อย. พิจารณานำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติข้อบ่งใช้ในไข้หวัดใหญ่ พร้อมส่งโรงพยาบาลทันที จำนวน 1.6 ล้านเม็ด

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ October 1 2023

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ October 1 2023

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

22 – 29 กันยายน 66 นี้ อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี October 1 2023

22 – 29 กันยายน 66 นี้อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี

GPO ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 October 1 2023

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 ร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกฟรี และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ GPO ทางเว็บไซต์ GPO Planet ราคาลดพิเศษ เฉพาะวันที่ 11-13 กันยายน นี้

ประกาศองค์การเภสัชกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการขาย 2 สังกัดสาขาภาคใต้ October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคค โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02 2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิ เภสัชศาสตร์) October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO