GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม จ.ตาก April 25 2024

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 8 ลัง ประกอบไปด้วย ยาธาตุน้ำแดง, ผงน้ำตาลเกลือแร่, Mixt. Carminative,

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน April 25 2024

นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

องค์การเภสัชกรรมจัดอบรมโครงการยกระดับองค์กรด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน April 25 2024

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับองค์กรด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

GPO ร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ April 25 2024

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ร่วมงานประชุมวิชาการ

องค์การเภสัชกรรม แจก "หน้ากากอนามัย" ให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ April 25 2024

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจก "หน้ากากอนามัย" 5 แสนชิ้น ให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วง "เทศกาลสงกรานต์" ทั้งทางรถ รถไฟ รถไฟฟ้ามหานคร เครื่องบิน

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์ รักษาโควิด-19พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน April 25 2024

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์ รักษาโควิด-19พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ขององค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2567 April 25 2024

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) April 25 2024

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) April 25 2024

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 25 2024

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO