GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสี UVC มูลค่า 3 แสนบาท ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ January 28 2021

องค์การเภสัชกรรมมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ด้วยรังสี UVC จำนวน 50 ตู้ ใช้สำหรับอบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย เพื่อส่งต่อแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานชุด PPE. 7 แสนชุดแก่บุคลากรการแพทย์ January 28 2021

วันนี้ (19 มกราคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน

บอร์ด อภ.อนุมัติเพิ่ม 5 สายการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตได้ 4.89 แสนชิ้นต่อวัน และ พร้อมรับการส่งมอบวัคซีนโควิด- 19 ล็อตแรก 2 แสนโดส ตามแผนภายใน ก.พ. นี้ January 28 2021

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดใหม่ว่า บอร์ด  อภ. ได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องจักรผลิตหน้ากากอนามัย เพิ่มอีกจำนวน 5 สายการผลิต รวมเป็น 6 สายการผลิต สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 489,000 ชิ้น หรือประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อเดือน

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด – 19 January 28 2021

องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 48,950 หลอด แก่กรมการขนส่งทางบก

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยมียาฟาวิพิราเวียร์กว่า 4.8 แสนเม็ด ทยอยส่งให้โรงพยาบาลแล้ว พร้อมจัดหาเพิ่มอีก 1 แสนเม็ด January 28 2021

องค์การเภสัชกรรมกรรม เผยได้มีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์กว่า 4.8 แสนเม็ด และได้ทยอยจัดส่งไปรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆแล้ว พร้อมจัดหาเพิ่มอีกกว่า 1 แสนเม็ด คาดยาที่ผลิตเองและขึ้นทะเบียนได้ในปี 2564 ประสานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยขยายกำลังการผลิต ช่วยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอในสถานการณ์โควิด 19

องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับมอบหน้ากาก N99 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช January 28 2021

องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลิตนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อ มาตรฐานสูง N99 จำนวน 5,000 ชิ้น โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท หน้ากาก N99 เป็นหน้ากากที่มีมาตรฐานสูงกว่าหน้ากาก N95 คือ มีระดับความสามารถในการกรองอนุภาคได้ถึง N99 ป้องกันการกระจายของเชื้อโรค ทั้งรูปแบบที่เป็นละอองฝอยขนาดมากกว่า 5 ไมครอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม January 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155