GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) คว้ารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” เป็นครั้งที่ 2 July 12 2020

นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นี้ องค์การฯ ได้รับรางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” จากงานสัมมนาด้านชีววัตถุ เรื่อง Biologics Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2020 ครั้งที่ 7

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน July 12 2020

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน โดยโรงงานผลิตยา องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 ได้รับรางวัลในประเภทสถานประกอบการด้านยา ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563

อภ.เผย ชุด PPE รุ่น “เราสู้” ซักใช้ซ้ำ ได้ 20 ครั้ง ตัดเย็บ พร้อมกระจายส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว July 12 2020

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เผยชุด PPE รุ่น “เราสู้” แบบซักใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง ผ่านการทดสอบจากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว  เริ่มทยอยจัดส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ย้ำตอนซักห้ามใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเด็ดขาด

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย โรงงานผลิตยา เฟส 2 ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 30% เป็นไปตามแผน คาดเปิดทำการผลิตยาจำเป็นในระบบสาธารณสุข ได้ปี 2565 July 12 2020

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย การก่อสร้างโรงงานผลิตยา เฟส 2 ที่ คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คืบหน้าแล้ว 30% เป็นไปตามแผน ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงาน และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง คาดเปิดการผลิตได้ในปี 2565 เป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน มาตรฐานคุณภาพและเทคโนโลยีระดับโลก ช่วยคนไทยเข้าถึงยาได้มากขึ้น

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน July 12 2020

องค์การเภสัชกรรม นำโดยนายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอบชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน July 12 2020

องค์การเภสัชกรรม นำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดถุงยังชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 12 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 12 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 12 2020

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 12 2020

สามารถยื่นเอกสารในวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63 เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2