GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน September 30 2020

ดร.ภญ.ปภัสสร สุรวัฒนาวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงงานผลิตยารังสิต1 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 September 30 2020

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด SGS (Thailand) Co.,Ltd.

GPO (องค์การเภสัชกรรม) จัดประชุม Kick-off งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบภายในอาคาร (Indoor Cultivation System) September 30 2020

GPO (องค์การเภสัชกรรม) จัดประชุม Kick-off งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบภายในอาคาร (Indoor Cultivation System) ระหว่างกรรมการตรวจรับงาน อภ. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทผู้ควบคุมงาน

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ ปตท. สร้างโรงงานผลิตยาทุกรูปแบบการรักษาโรคมะเร็ง แห่งแรกของประเทศไทย หวังลดค่ายาลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ September 30 2020

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยาทุกรูปแบบที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าปีละกว่า 21,000 ล้านบาทลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ ทัดเทียมสากล เสริมความมั่นคงทางยา ให้พึ่งพาตนเอง คาดจะเริ่มผลิตปี 2570

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของประเทศ September 30 2020

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมฟินิกซ์ 2-6 อาคาร 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19(COVID-19) ของประเทศไทย โอกาสนี้ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะผู้วิจัยวัคซีน ร่วมในพิธี และนายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานวัคซีนโควิค-19 ขององค์การเภสัชกรรม

คณะกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 September 30 2020

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

รายชื่อผู้ผ่านการคุัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม September 30 2020

สามารถสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม September 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร5 นักวิจัย5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม September 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม September 30 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155