GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” July 3 2022

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

องค์การเภสัชกรรม ได้การรับรองสถานที่ผลิต สำหรับผลิตสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 จาก อย.แล้ว July 3 2022

องค์การเภสัชกรรม ได้การรับรองสถานที่ผลิต สำหรับผลิตสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 จาก อย.แล้ว

คณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงาน July 3 2022

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 35 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 July 3 2022

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน Meet the Press : Move on จากโควิด-19 ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ เตรียมพร้อมรับมือสู่การเป็นโรคประจำถิ่น July 3 2022

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “ Move on จากโควิด ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ” เตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 หน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน July 3 2022

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-203-8155 หรือ Facebook : RRGPO

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 3 2022

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO