GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม (GPO) สำรองยาฟาวิพิราเวียร์รับการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ไว้กว่า 4.1 แสนเม็ด พร้อมสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 แสนเม็ด April 16 2021

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมได้มีการสำรองและกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถมีใช้ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยขณะนี้ ( วันที่ 12เมษายน 2564 ) ได้มีการกระจายไปสำรองในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว และมีการสำรองอยู่ที่คลังยาขององค์การฯจำนวน 411,200 เม็ด นอกจากนี้คณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ได้มอบหมายให้องค์การฯสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 แสนเม็ด

วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากจีน ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อ ถึงไทยอีก 1 ล้านโดส April 16 2021

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ล็อตที่ 3 จากประเทศจีน อีกจำนวน 1 ล้านโดส และปลายเดือนเมษายนนี้จะเข้ามาเพิ่มอีก 5 แสนโดส

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอออล์ล้างมือป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์ทั้งทางรถทัวร์ รถส่วนตัว และเครื่องบิน April 16 2021

องค์การเภสัชกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 40,000 หลอด มูลค่า 1 ล้านบาท ผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางช่วงสงกรานต์ ทั้งทางรถทัวร์ รถส่วนตัว และเครื่องบิน

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ April 16 2021

วันนี้ (8 เม.ย.64) ที่คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาชนิด THC เด่น ขนาด 5 มิลลิลิตร ภายใต้ชื่อ THC DMS Oil

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ผนึกกำลัง สวทช.และ ปตท. ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทางยา ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย April 16 2021

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาและวิจัยกระบวนการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients; API) ศึกษาศักยภาพเชิงพาณิชย์ มุ่งลดพึ่งพาการนำเข้า ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในเวทีเสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” April 16 2021

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ “การปลูก การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม“ ในเวทีเสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนสถานกงสุลและผู้แทนจากสถานทูตร่วมรับฟัง วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155