GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม กับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ลงนามสัญญา ชื้อ-ขาย วัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส แล้ว July 28 2021

องค์การเภสัชกรรม กับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ลงนามสัญญา ชื้อ-ขาย วัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส แล้ว

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม July 28 2021

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม

ยาฟาวิพิราเวียร์ (ยาฟาเวียร์) รักษาโควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรม ที่ผลิตเอง ได้ทะเบียนจาก อย.แล้ว เดือนสิงหาคมนี้ พร้อมเริ่มกระจายให้กับผู้ป่วย July 28 2021

ยาฟาวิพิราเวียร์ ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) ขององค์การเภสัชกรรม ที่วิจัย พัฒนาและผลิตเอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ต้นสิงหาคมนี้เริ่มกระจายเข้าระบบการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยระยะแรกผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ล้านเม็ด และจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

16 กรกฎาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชน คาด 23 กรกฎาคม 2564 ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด July 28 2021

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย 16 กค.2564 นี้ เริ่มลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชน พร้อมเตือน ช่วงนี้ระวังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาปลอม

องค์การเภสัชกรรม แถลงการณ์ กรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง July 28 2021

องค์การเภสัชกรรม แถลงการณ์ กรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขายยาซิเดกร้าปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์ เตือนผู้บริโภคห้ามซื้อมาใช้เอง ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น July 28 2021

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขายยาซิเดกร้าปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์ เตือนผู้บริโภคห้ามซื้อมาใช้เอง ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 (เพิ่มเติม) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดกองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO