องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
อาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 17 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ รับผิดชอบกลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

อภ.เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธอส. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เหมาะสมกับองค์กรตามเกณฑ์(SE-AM) และ ISO/IEC 38500 11 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การเภสัชกรรม นำคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว 11 พฤษภาคม 2565

น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว จำนวน 3 รายการ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพของรัฐได้ตามข้อบ่งใช้ โดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นผู้วินิจฉัยและ สั่งจ่ายยา เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 10 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิต ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญ เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 29 เมษายน 2565

องค์การเภสัชกรรมมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญ เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

กิจกรรมพิจารณาทีมในรอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการ GPO Ignite Program (DEMO DAY) 27 เมษายน 2565

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ และดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัทดูเรียน คอร์ปปอเรชัน ที่ปรึกษานวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม นำทีมพิจารณาคัดเลือก Start up เข้าสู่โครงการ GPO Ignite Program "ก้าวแรกที่มั่นคง เพื่อธุรกิจนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า"

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสม้ครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 23 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 19 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศ (เพิ่มเติม) แจ้งเพื่อทราบ 25 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 25 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO