องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
องค์การเภสัชกรรม ขอชี้แจง เรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา 23 มิถุนายน 2564

การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลต่าง ๆ วัคซีนจะทยอยนำเข้ามาในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงมกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ และให้โรงพยาบาลต่างๆ แจ้งยอดความต้องการมาเพื่อให้องค์การฯจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่จะนำเข้ามา

องค์การเภสัชกรรมมอบชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 2 มิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิถุนายน องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Eqiupment : PPE) แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลและสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่กรมราชทัณฑ์ 1 มิถุนายน 2564

องค์การเภสัชกรรม นำโดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 50 g จำนวน 4,000 หลอด แก่กรมราชทัณฑ์ โดย นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแก่ประชาชนที่อาศัยพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด – 19 27 พฤษภาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาตำราหลวงโครงการวันสร้างสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 26 พฤษภาคม 2564

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาตำราหลวงสนับสนุนโครงการวันสร้างสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ซึ่งเป็นโครงการของสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยวัคซีนทางเลือกอยู่ในขั้นตอนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการเบื้องต้น และยืนยันผู้ผลิตวัคซีนเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขให้ภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อวัคซีนทางเลือก 22 พฤษภาคม 2564

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าว ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า วัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของรัฐบาล

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 21 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 21 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 14 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO