องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 2 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2564

ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และภญ.วรวรรณ สันติวนากุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1,382,500 โดส ถึงประเทศไทยแล้ว องค์การเภสัชกรรม พร้อมส่งต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกระจายฉีดให้กับประชาชน 27 พฤศจิกายน 2564

องค์การเภสัชกรรมเตรียมรับมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ล็อตที่ 2 อีกจำนวน 1,382,500 โดส จากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พร้อมส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กระจายฉีดให้กับประชาชนต่อไป

องค์การเภสัชกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส 24 พฤศจิกายน 2564

27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส

22-26 พฤศจิกายนนี้ องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” 19 พฤศจิกายน 2564

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ชั้น 29 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต) 30 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย5 เภสัชกร5 นักการตลาด5 เจ้าหน้าที่งานบริหาร5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม 25 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 24 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 11 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155 หรือ Facebook:HRGPO