องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินการ 31 มกราคม 2566

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อภ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 31 มกราคม 2566

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือด ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือดเคลื่อนที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องค์การเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 30 มกราคม 2566

องค์การเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

คณะเจ้าหน้าที่เภสัชกร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 20 มกราคม 2566

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เภสัชกร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การเภสัชกรรม จับมือเครือข่ายพันธมิตร วิจัยทางคลินิกของยาขับเหล็ก Deferasirox เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 19 มกราคม 2566

องค์การเภสัชกรรม ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินงานวิจัยทางคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ ของยาขับเหล็ก Deferasirox ดีเฟอร์ราซิร็อก ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยชาวไทย รวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และผลทางคลินิกของยา Deferasirox ให้แก่วงการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษา และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Vensure medical PTE จำกัด ประเทศสิงค์โปร์และไต้หวัน พร้อมด้วยคณะแพทย์จากประเทศสิงค์โปร์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 19 มกราคม 2566

ภก.ธนาวุฒิ ชวนะ ผู้อำนวยการกองการวิศวกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Vensure medical PTE จำกัด ประเทศสิงค์โปร์และไต้หวัน พร้อมด้วยคณะแพทย์จากประเทศสิงค์โปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการผลิตยา และการประกันคุณภาพ ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 2 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02 2038155 หรือ Facebook : HRGPO

การแจ้งผลการทดสอบทางจิตวิทยา 27 มกราคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (เภสัชใช้ทุน) 13 มกราคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 12 มกราคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO