องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ 8 ธันวาคม 2565

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ธันวาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 8 ธันวาคม 2565

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชาติ 7 ธันวาคม 2565

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

องค์การเภสัชกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานกาชาด 8-18 ธ.ค.นี้ ณ ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข 7 ธันวาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม ร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ในงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 – 22.00 น. ที่ สวนลุมพินี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” และร่วมงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ร้านกาชาดออนไลน์

องค์การเภสัชกรรม (GPO) พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เนื่องในวันเอดส์โลก 30 พฤศจิกายน 2565

องค์การเภสัชกรรม (GPO) พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ GPO-Hep C เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม สอดคล้องแนวคิด “Equalize ทำให้เท่าเทียม” เนื่องในวันเอดส์โลก

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 2 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 2 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 1 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (วุฒิเภสัชศาสตร์) 21 พฤศจิกายน 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO