องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 4 ปีต่อเนื่อง 16 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทสถานประกอบการด้านยา และด้านเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ อย. ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจ ให้แก่สถานประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และจริยธรรม

องค์การเภสัชกรรม เผย ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลรามาฯ เริ่มทยอยจัดส่งแล้ว 16 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรม เผย ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลรามาฯ เริ่มทยอยจัดส่งแล้ว

ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจ้ง ส่งมอบล็อตแรกกลางเดือนตุลาคม ทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องในไตรมาส 4/64 คาดจบดีลไม่เกินมีนาคม 65 15 กันยายน 2564

บริษัทซิลลิคฯ ยืนยันกำหนดการนำเข้าเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Come First Serve) โรงพยาบาลเอกชนมั่นใจมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองแน่นอน

องค์การเภสัชกรรม เผยวันนี้ ATK จำนวน 1.16 ล้านชุด ได้ส่งเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว 10 กันยายน 2564

เผย ATK ที่บริษัทฯจัดส่งช่วงแรก ได้ทยอยส่งเข้าคลังของบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด แล้ว ประมาณ 1.16 ล้านชุด เจ้าหน้าที่อภ.สุ่มตัวอย่างส่งรพ.รามาฯ ตรวจคุณภาพ เร่งทยอยส่งให้หน่วยบริการ แจ้งประชาชนอ่านวิธีการใช้ก่อนตรวจโควิด ห้ามเก็บในที่มีอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส

แถลงการณ์องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 10 กันยายน 2564

แถลงการณ์องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 ที่ได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย ขายยาฟาวิพิราเวียร์ ในออนไลน์ ผิดกฏหมาย และมีราคาแพงกว่าปกติ เตือนประชาชนอย่าซื้อกินเอง 8 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย ขายยาฟาวิพิราเวียร์ ในออนไลน์ ผิดกฏหมาย และมีราคาแพงกว่าปกติ เตือนประชาชนอย่าซื้อกินเอง

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดการเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 14 กันยายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 14 กันยายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดกองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 24 สิงหาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 23 สิงหาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO