องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม จ.ตาก 24 เมษายน 2567

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 8 ลัง ประกอบไปด้วย ยาธาตุน้ำแดง, ผงน้ำตาลเกลือแร่, Mixt. Carminative,

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 23 เมษายน 2567

นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

องค์การเภสัชกรรมจัดอบรมโครงการยกระดับองค์กรด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 23 เมษายน 2567

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับองค์กรด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

GPO ร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 19 เมษายน 2567

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ร่วมงานประชุมวิชาการ

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X