องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรม เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์รักษาไข้หวัดใหญ่ สำรองเพิ่มเติม 26 ล้านเม็ด รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่และทำหนังสือถึง อย. นำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ในไข้หวัดใหญ่ 30 กันยายน 2566

องค์การเภสัชกรรมได้เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนรวม 26 ล้านเม็ด เพื่อ รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่ที่ยังระบาดต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง โดยเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม นี้ และล่าสุดทำหนังสือถึง อย. พิจารณานำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติข้อบ่งใช้ในไข้หวัดใหญ่ พร้อมส่งโรงพยาบาลทันที จำนวน 1.6 ล้านเม็ด

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ 25 กันยายน 2566

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 24 กันยายน 2566

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2566

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง