GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Press Release

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจATK โครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ราคา 35 บาทต่อชุด สอดคล้องนโยบายรองนายกฯและรมว.สธ. เริ่มจำหน่ายวันที่ 14 ม.ค.65 January 20 2022

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจATK โครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ราคา 35 บาทต่อชุด สอดคล้องนโยบายรองนายกฯและรมว.สธ. เริ่มจำหน่ายวันที่ 14 ม.ค.65

โรงงานผลิตวัคซีน องค์การเภสัชกรรม(GPO) คว้ารางวัลระดับโลก 'FOYA' 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE January 20 2022

องค์การเภสัชกรรม เข้ารับรางวัลระดับโลก “FOYA” 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE ในงาน ISPE Annual Meeting and Expo ที่จัดขึ้นที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรม ในกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 January 20 2022

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรม ในกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

22 – 26 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 สยามพารากอน เน้นการนำเสนอความรู้เรื่อง สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ลดสูงสุดถึง 50% January 20 2022

22 – 26 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 สยามพารากอน เน้นการนำเสนอความรู้เรื่อง สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ลดสูงสุดถึง 50%

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ ตามแนวทางการรักษาแบบใหม่ คาดผู้ป่วยเข้าถึงยาปลายปี 2565 January 20 2022

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้า วิจัยและพัฒนายาเอดส์ ใหม่ๆ คาดออกสู่ผู้ป่วยได้ปลายปี 2565 เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาว ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อภ. MOU ความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ January 20 2022

นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM :A25) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเภสัชกรรม อุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม January 20 2022

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์ รักษาการผู้อำนวยการกองผลิตวัคซีนจากไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ January 20 2022

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย January 20 2022

ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และภญ.วรวรรณ สันติวนากุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1,382,500 โดส ถึงประเทศไทยแล้ว องค์การเภสัชกรรม พร้อมส่งต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกระจายฉีดให้กับประชาชน January 20 2022

องค์การเภสัชกรรมเตรียมรับมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ล็อตที่ 2 อีกจำนวน 1,382,500 โดส จากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พร้อมส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กระจายฉีดให้กับประชาชนต่อไป

องค์การเภสัชกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข January 20 2022

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส January 20 2022

27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส