GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Press Release

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” July 3 2022

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

องค์การเภสัชกรรม ได้การรับรองสถานที่ผลิต สำหรับผลิตสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 จาก อย.แล้ว July 3 2022

องค์การเภสัชกรรม ได้การรับรองสถานที่ผลิต สำหรับผลิตสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 จาก อย.แล้ว

คณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงาน July 3 2022

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 35 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 July 3 2022

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน Meet the Press : Move on จากโควิด-19 ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ เตรียมพร้อมรับมือสู่การเป็นโรคประจำถิ่น July 3 2022

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “ Move on จากโควิด ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ” เตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 หน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน July 3 2022

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย

องค์การเภสัชกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 July 3 2022

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม GPO สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนมนำคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ July 3 2022

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม GPO สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนมนำคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี July 3 2022

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

องค์การเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.” July 3 2022

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. โดยมี ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม

อาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา July 3 2022

ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ รับผิดชอบกลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

“อนุทิน” เผย น้ำมันสารสกัดจากกัญชาขององค์การเภสัชกรรมเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว July 3 2022

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ น้ำมันสารสกัดจากกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ทั้งสูตร THC เด่น, CBD เด่น และ CBD : THC 1:1 ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้มากขึ้น และไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย