GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Press Release

องค์การเภสัชกรรม เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์รักษาไข้หวัดใหญ่ สำรองเพิ่มเติม 26 ล้านเม็ด รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่และทำหนังสือถึง อย. นำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ในไข้หวัดใหญ่ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมได้เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนรวม 26 ล้านเม็ด เพื่อ รองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่ที่ยังระบาดต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง โดยเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม นี้ และล่าสุดทำหนังสือถึง อย. พิจารณานำยาฟาวิพิราเวียร์เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติข้อบ่งใช้ในไข้หวัดใหญ่ พร้อมส่งโรงพยาบาลทันที จำนวน 1.6 ล้านเม็ด

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ October 1 2023

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ October 1 2023

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

22 – 29 กันยายน 66 นี้ อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี October 1 2023

22 – 29 กันยายน 66 นี้อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี

GPO ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 October 1 2023

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 ร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกฟรี และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ GPO ทางเว็บไซต์ GPO Planet ราคาลดพิเศษ เฉพาะวันที่ 11-13 กันยายน นี้

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School 2023 ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การฯ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การองค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวน 12 โรงเรียน

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้า ปลูกป่าต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutral) October 1 2023

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้า ปลูกป่าต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutral)

ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 October 1 2023

ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566 October 1 2023

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566

11 – 20 สิงหาคม นี้ องค์การเภสัชกรรมขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 October 1 2023

11 – 20 สิงหาคม นี้ องค์การเภสัชกรรมขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

องค์การเภสัชกรรม จับมือภาคีเครือข่าย จัดโครงการ GPO Young Greens เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แก่ นร.รอบพื้นที่ October 1 2023

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดโครงการ GPO Young Greens เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม