องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 17 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ รับผิดชอบกลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

อภ.เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธอส. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เหมาะสมกับองค์กรตามเกณฑ์(SE-AM) และ ISO/IEC 38500 11 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การเภสัชกรรม นำคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว 11 พฤษภาคม 2565

น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว จำนวน 3 รายการ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพของรัฐได้ตามข้อบ่งใช้ โดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นผู้วินิจฉัยและ สั่งจ่ายยา เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 10 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิต ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญ เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 29 เมษายน 2565

องค์การเภสัชกรรมมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 และของขวัญ เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

กิจกรรมพิจารณาทีมในรอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการ GPO Ignite Program (DEMO DAY) 27 เมษายน 2565

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ และดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัทดูเรียน คอร์ปปอเรชัน ที่ปรึกษานวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม นำทีมพิจารณาคัดเลือก Start up เข้าสู่โครงการ GPO Ignite Program "ก้าวแรกที่มั่นคง เพื่อธุรกิจนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า"

ประชุมกำหนดทิศทางและทบทวนยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ปี 2566 องค์การเภสัชกรรม 25 เมษายน 2565

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานการประชุมกำหนดทิศทางและทบทวนยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ปี 2566 องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 เมษายน 2565

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

องค์การเภสัชกรรมมอบชุดยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันโควิด 5 พันชุด มูลค่า 3 แสนบาท แก่ประชาชนกลุ่ม 608 ที่มารับบริการวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ 30 มีนาคม 2565

องค์การเภสัชกรรมเล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ ประชาชน กลุ่ม 608 ที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ

องค์การเภสัชกรรม สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง 29 มีนาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหายาต้านโควิด ‘โมลนูพิราเวียร์’ เพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยโควิด-19 27 มีนาคม 2565

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหายาต้านโควิด ‘โมลนูพิราเวียร์’ เพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยโควิด-19

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ startups เข้าร่วมโครงการ “Ignite Program : โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่” 18 มีนาคม 2565

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ กลุ่ม startups เข้าร่วมโครงการ “Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่” สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ