องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของประเทศ 11 กันยายน 2563

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมฟินิกซ์ 2-6 อาคาร 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19(COVID-19) ของประเทศไทย โอกาสนี้ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะผู้วิจัยวัคซีน ร่วมในพิธี และนายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานวัคซีนโควิค-19 ขององค์การเภสัชกรรม

คณะกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 9 กันยายน 2563

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

อภ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 9 กันยายน 2563

องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ กำหนดการรับบริจาคโลหิต ส่วนของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด โรงงานผลิตยารังสิต 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563 8 กันยายน 2563

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เผย ผลขั้นต้นการศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นไปในทิศทางดี ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 7 กันยายน 2563

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เผย ผลขั้นต้นการศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ หลายอาการพบว่าเป็นไปในทิศทางดี ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง อาการปวดของผู้ป่วยดีขึ้น อยากอาหารและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น นอนหลับดีขึ้น  และการศึกษาในห้องแล็ปพบแนวโน้มว่าการใช้ THC ร่วมกับ CBD น่าจะให้ผลดีต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็ง และ มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปทดสอบในสัตว์ทดลองต่อไป

องค์การเภสัชกรรมจับมือ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน อย. กรมแพทย์แผนไทยฯ เพิ่มการรักษากัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้นในภาคเอกชน 2 กันยายน 2563

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า วันนี้ 2 กันยายน 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มการให้บริการรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้น

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรม ในกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 1 กันยายน 2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรม ในกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17

อย.- อภ. ยืนยันไทยสำรอง ชุด PPE หน้ากาก N95 ยา พร้อมรับสถานการณ์โควิด 19 31 สิงหาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม สำรองชุด PPE หน้ากาก N95 ยา เวชภัณฑ์ พร้อมสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพียงพอรับสถานการณ์ระบาดระลอก 2

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปลูก แปรรูปเฮมพ์ (กัญชง) เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ” 31 สิงหาคม 2563

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปลูก แปรรูปเฮมพ์ (กัญชง) เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ประจำปี 2563 28 สิงหาคม 2563

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีพุทธศักราช 2563 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

องค์การเภสัชกรรม ร่วมหารือสำนักอนามัย กทม. สร้างมาตรฐานการบริหารเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ COVID-19 28 สิงหาคม 2563

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย ร่วมหารือกับผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. ในการร่วมกันบริหารเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ COVID-19  และร่วมหารือศึกษารูปแบบการส่งยาขององค์การเภสัชกรรม ผ่านระบบ VMI ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 69 แห่ง

องค์การเภสัชกรรมส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือแล้ว พร้อมผลิตยาชุดผู้ประสบภัยเพิ่มอีก 1 แสนชุด 26 สิงหาคม 2563

​ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว