องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 4 ปีต่อเนื่อง 16 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทสถานประกอบการด้านยา และด้านเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ อย. ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจ ให้แก่สถานประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และจริยธรรม

องค์การเภสัชกรรม เผย ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลรามาฯ เริ่มทยอยจัดส่งแล้ว 16 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรม เผย ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลรามาฯ เริ่มทยอยจัดส่งแล้ว

ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจ้ง ส่งมอบล็อตแรกกลางเดือนตุลาคม ทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องในไตรมาส 4/64 คาดจบดีลไม่เกินมีนาคม 65 15 กันยายน 2564

บริษัทซิลลิคฯ ยืนยันกำหนดการนำเข้าเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Come First Serve) โรงพยาบาลเอกชนมั่นใจมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองแน่นอน

องค์การเภสัชกรรม เผยวันนี้ ATK จำนวน 1.16 ล้านชุด ได้ส่งเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว 10 กันยายน 2564

เผย ATK ที่บริษัทฯจัดส่งช่วงแรก ได้ทยอยส่งเข้าคลังของบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด แล้ว ประมาณ 1.16 ล้านชุด เจ้าหน้าที่อภ.สุ่มตัวอย่างส่งรพ.รามาฯ ตรวจคุณภาพ เร่งทยอยส่งให้หน่วยบริการ แจ้งประชาชนอ่านวิธีการใช้ก่อนตรวจโควิด ห้ามเก็บในที่มีอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส

แถลงการณ์องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 10 กันยายน 2564

แถลงการณ์องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 ที่ได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย ขายยาฟาวิพิราเวียร์ ในออนไลน์ ผิดกฏหมาย และมีราคาแพงกว่าปกติ เตือนประชาชนอย่าซื้อกินเอง 8 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย ขายยาฟาวิพิราเวียร์ ในออนไลน์ ผิดกฏหมาย และมีราคาแพงกว่าปกติ เตือนประชาชนอย่าซื้อกินเอง

องค์การเภสัชกรรมนำองค์ความรู้ (Knowledge Management) และนวัตกรรม (Innovation Management) ขยายศักยภาพการเข้าถึงยาและรองรับความเปลี่ยนที่เพิ่มและรวดเร็วขึ้น 7 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ดำเนินภารกิจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ สนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย จากภารกิจดังกล่าว การจัดการองค์ความรู้หรือKM : Knowledge Management )และนวัตกรรมหรือ IM : Innovation Management นับเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ได้มากขึ้น ดังนั้นการนำ KM & IM มาใช้ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยในการผลักดัน ให้การดำเนินงานขององค์การมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับและทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว และความต้องการและความคาดหวังของสังคมไทย

องค์การเภสัชกรรม และรพ.รามาฯ เตรียมพร้อมแล็บรับการตรวจคุณภาพ ATK ก่อนส่งให้หน่วยบริการ ล็อตแรกนำเข้ามาต้นสัปดาห์หน้า 4 กันยายน 2564

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งดูแลงานด้าน การประกันคุณภาพ กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ยี่ห้อ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit ของบริษัท ออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด และจัดจำหน่ายโดยบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จะได้เริ่มทยอยนำเข้ามาล็อตแรกโดยทางเครื่องบินต้นสัปดาห์หน้า

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) ชี้แจง ย้ำ ผู้ยื่นซองราคา ATK 8.5 ล้านชุด คือ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ออสท์แลนด์ ฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 2 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) ชี้แจง ย้ำ ผู้ยื่นซองราคา ATK 8.5 ล้านชุด คือ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ออสท์แลนด์ ฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) ได้คะแนนการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรม (ITA) จาก ป.ป.ช. เกรด A ระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 1 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 92.84 คะแนน เกรด A ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานอย่างสูง มาโดยตลอด

องค์การเภสัชกรรม เผย ติดตามความคืบหน้ากับบริษัทซิลลิคฯ ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา ต่อเนื่อง ยืนยัน เร่งนำเข้า ทยอยส่งมอบช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) 31 สิงหาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) เผย ติดตามความคืบหน้ากับบริษัทซิลลิคฯ ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาต่อเนื่อง บริษัทซิลลิคฯยืนยัน ประสานงานเร่งนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา คาดล็อตแรก ส่งมอบในต้นไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) และส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนครบในไตรมาส 1 ปี 2565 ดำเนินงานยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) ลงนามสัญญาซื้อ ATK แบบตรวจด้วยตนเอง 8.5 ล้านชุด ให้ สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว 30 สิงหาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) ลงนามสัญญาซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ให้ สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถี แล้ว ส่งตรวจสอบคุณภาพทุกล็อต ก่อนส่งให้หน่วยบริการ โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพภายหลังการส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ