องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ 8 ธันวาคม 2565

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ธันวาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 8 ธันวาคม 2565

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชาติ 7 ธันวาคม 2565

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

องค์การเภสัชกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานกาชาด 8-18 ธ.ค.นี้ ณ ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข 7 ธันวาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม ร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ในงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 – 22.00 น. ที่ สวนลุมพินี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” และร่วมงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ร้านกาชาดออนไลน์

องค์การเภสัชกรรม (GPO) พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เนื่องในวันเอดส์โลก 30 พฤศจิกายน 2565

องค์การเภสัชกรรม (GPO) พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ GPO-Hep C เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม สอดคล้องแนวคิด “Equalize ทำให้เท่าเทียม” เนื่องในวันเอดส์โลก

องค์การเภสัชกรรม บริจาคยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ กทม. 28 พฤศจิกายน 2565

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เป็นตัวแทนมอบยาและเวชภัณฑ์ยาชุดตำราหลวงแก่สำนักงานเขตบางบอนและมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ผอ.อภ.ลงพื้นตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการทำงาน ยกระดับสาขาภาคให้ได้มาตรฐานระดับสากล แก่ผู้ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ 28 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนขององค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ

องค์การเภสัชกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2565

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Public Hearing) และร่างพระราชบัญญัติการเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น) 22 พฤศจิกายน 2565

ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Public Hearing) และร่างพระราชบัญญัติการเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น)

เปิดรับสมัคร ผอ.องค์การเภสัชกรรมคนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธ.ค.65 15 พฤศจิกายน 2565

องค์การเภสัชกรรม ( อภ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ด้วย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การเภสัชกรรมจึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหารจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชมการดำเนินงาน 14 พฤศจิกายน 2565

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์