องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรม กับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ลงนามสัญญา ชื้อ-ขาย วัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส แล้ว 23 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม กับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ลงนามสัญญา ชื้อ-ขาย วัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส แล้ว

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม

ยาฟาวิพิราเวียร์ (ยาฟาเวียร์) รักษาโควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรม ที่ผลิตเอง ได้ทะเบียนจาก อย.แล้ว เดือนสิงหาคมนี้ พร้อมเริ่มกระจายให้กับผู้ป่วย 15 กรกฎาคม 2564

ยาฟาวิพิราเวียร์ ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) ขององค์การเภสัชกรรม ที่วิจัย พัฒนาและผลิตเอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ต้นสิงหาคมนี้เริ่มกระจายเข้าระบบการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยระยะแรกผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ล้านเม็ด และจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

16 กรกฎาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชน คาด 23 กรกฎาคม 2564 ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 14 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย 16 กค.2564 นี้ เริ่มลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชน พร้อมเตือน ช่วงนี้ระวังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาปลอม

องค์การเภสัชกรรม แถลงการณ์ กรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 12 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม แถลงการณ์ กรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขายยาซิเดกร้าปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์ เตือนผู้บริโภคห้ามซื้อมาใช้เอง ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น 7 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขายยาซิเดกร้าปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์ เตือนผู้บริโภคห้ามซื้อมาใช้เอง ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น

องค์การเภสัชกรรมช่วยผู้ประสบภัยไฟไหม้โรงงาน 6 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรมช่วยผู้ประสบภัยไฟไหม้โรงงาน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ “ให้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “ 6 กรกฎาคม 2564

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ “ให้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เร่งลงนามสัญญาซื้อขายกับ บ.ซิลลิค หลัง อัยการสูงสุดส่งร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา มาในวันนี้ 5 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เร่งลงนามสัญญาซื้อขายกับ บ.ซิลลิค หลัง อัยการสูงสุดส่งร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา มาในวันนี้

องค์การเภสัชกรรม(อภ.)เผยวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทส่งให้ไทยได้ช่วงแรก 5 ล้านโดส จากยอดรพ.เอกชนสั่งจอง 9 ล้านโดส 5 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม เผยวัคซีนโมเดอร์นานำเข้ามาไตรมาส 4/64 และไตรมาส 1/65 ให้ไทยได้ 5 ล้านโดสแรก ขณะที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแจ้งยอดการจองอย่างไม่เป็นทางการ 9 ล้านโดส และได้ประสานจองวัคซีนส่วนที่ต้องการเพิ่มสำหรับรอบผลิตปี 65 แล้วรอการยืนยัน การดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่ในกรอบเวลาของแผนที่รับทราบร่วมกันแล้วไม่ได้ช้า ขอให้ติดตามข่าวสารความจริงเรื่องวัคซีนนี้จาก 3 องค์กรหลัก คือ องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ยืนยันนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาได้ในไตรมาส 4/2564 และไตรมาสที่ 1/2565 2 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม เผย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ยืนยันนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาในไตรมาส 4/2564 และไตรมาสที่ 1/2565 โดยจะลงนามในสัญญาตามกำหนดเดิมต้นเดือนสิงหาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท 30 มิถุนายน 2564

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส