องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 2 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2564

ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และภญ.วรวรรณ สันติวนากุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1,382,500 โดส ถึงประเทศไทยแล้ว องค์การเภสัชกรรม พร้อมส่งต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกระจายฉีดให้กับประชาชน 27 พฤศจิกายน 2564

องค์การเภสัชกรรมเตรียมรับมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ล็อตที่ 2 อีกจำนวน 1,382,500 โดส จากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พร้อมส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กระจายฉีดให้กับประชาชนต่อไป

องค์การเภสัชกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส 24 พฤศจิกายน 2564

27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส

22-26 พฤศจิกายนนี้ องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” 19 พฤศจิกายน 2564

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ชั้น 29 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้นแก่ไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งต่อ รพ. และบุคลากรทางการแพทย์ 18 พฤศจิกายน 2564

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้นแก่ไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งต่อ รพ. และบุคลากรทางการแพทย์

คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐาน GAP ณ โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม 16 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (16 พ.ย. 64) คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร จ.ระยอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices ) หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ณ โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในรูปแบบโรงเรือน Green house องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 

ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 64 13 พฤศจิกายน 2564

ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 64

อภ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564 9 พฤศจิกายน 2564

อภ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564

กฐินสามัคคีองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2564 6 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมพร้อมครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดโปรยฝน คลอง 11 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

การเตรียมยาฟาวิพิราเวียร์ในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ 4 พฤศจิกายน 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 022038031