องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จาก ป.ป.ช. เกรด A ระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 3 สิงหาคม 2565

องค์การเภสัชกรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 93.04 คะแนน เกรด A ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานอย่างสูง มาโดยตลอด

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ ยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อใช้รักษาโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง 21 กรกฎาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ ยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อใช้รักษาโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ สู่หน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC จำนวน 25 ล้านเม็ด อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด 15 กรกฎาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ สู่หน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC จำนวน 25 ล้านเม็ด อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” 16 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

องค์การเภสัชกรรม ได้การรับรองสถานที่ผลิต สำหรับผลิตสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 จาก อย.แล้ว 16 มิถุนายน 2565

องค์การเภสัชกรรม ได้การรับรองสถานที่ผลิต สำหรับผลิตสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 จาก อย.แล้ว

คณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงาน 11 มิถุนายน 2565

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 35 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 9 มิถุนายน 2565

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน Meet the Press : Move on จากโควิด-19 ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ เตรียมพร้อมรับมือสู่การเป็นโรคประจำถิ่น 8 มิถุนายน 2565

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “ Move on จากโควิด ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ” เตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 หน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 7 มิถุนายน 2565

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย

องค์การเภสัชกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 7 มิถุนายน 2565

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม GPO สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนมนำคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 1 มิถุนายน 2565

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม GPO สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนมนำคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 31 พฤษภาคม 2565

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี