องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม จ.ตาก 24 เมษายน 2567

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 8 ลัง ประกอบไปด้วย ยาธาตุน้ำแดง, ผงน้ำตาลเกลือแร่, Mixt. Carminative,

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 23 เมษายน 2567

นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

องค์การเภสัชกรรมจัดอบรมโครงการยกระดับองค์กรด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 23 เมษายน 2567

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับองค์กรด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

GPO ร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 19 เมษายน 2567

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ร่วมงานประชุมวิชาการ

องค์การเภสัชกรรม แจก "หน้ากากอนามัย" ให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ 11 เมษายน 2567

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจก "หน้ากากอนามัย" 5 แสนชิ้น ให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วง "เทศกาลสงกรานต์" ทั้งทางรถ รถไฟ รถไฟฟ้ามหานคร เครื่องบิน

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์ รักษาโควิด-19พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 3 เมษายน 2567

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์ รักษาโควิด-19พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงาน 3 เมษายน 2567

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงาน 2 เมษายน 2567

​​​​​​​ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ ผู้อำนวยการกองวิจัยวัตถุดิบและเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 31 มีนาคม 2567

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 3) 29 มีนาคม 2567

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567

คณะเภสัชกรจาก สสจ. และโรงพยาบาลในสังกัด สป. จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมการดำเนินงาน 27 มีนาคม 2567

ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะเภสัชกรจาก สสจ. และ

คณะอาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงาน 27 มีนาคม 2567

ภก.กวี จันทร์ประภาพ ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม 3 เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม