องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบยา อีก 4 รายการ จากเดิม 5 รายการ รวม 9 รายการของห้องปฏิบัติการ ฝ่ายประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 มีนาคม 2564

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการ แผนกทดสอบ กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น ฝ่ายประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และตามข้อกำหนดเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นการขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม ใบรับรองจึงมีอายุเท่ากับใบรับรองเดิมที่ได้รับการรับรองเมื่อ สิงหาคม 2562 และหมดอายุสิงหาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมกับ สวทช. สังเคราะห์สารตั้งต้นยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ สำเร็จ ทดแทนวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้เป็นยาต้านโรค COVID-19 เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ สร้างโรงงานสังเคราะห์วัตถุดิบยา 3 มีนาคม 2564

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์การเภสัชกรรม นำโดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมแถลงข่าว ความร่วมมือเพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API: Active Pharmaceutical Ingredients) ของประเทศ: ยาต้านไวรัส “Favipiravir”

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2565 3 มีนาคม 2564

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดหายาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565

ฉีดแล้ว เข็มแรก วัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค ขององค์การเภสัชกรรม จัดซื้อ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (28 ก.พ.64) เวลา 07.30 น. ที่สถาบันบำราศนราดูร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของประเทศไทย ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้สั่งซื้อมาจาก ซิโนแวค ประเทศจีน

สธ. พร้อมกระจายวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก ให้โรงพยาบาลฉีดกลุ่มเป้าหมาย 24 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก ไปยังโรงพยาบาลเพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเมื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพแล้ว คาดว่าจะเริ่มส่งวัคซีนได้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นายกรัฐมนตรีรับ “วัคซีนโควิด 19 คืนรอยยิ้ม ประเทศไทย” ล็อตแรก 2 แสนโดส 24 กุมภาพันธ์ 2564

The first 200,000 doses of COVID-19 Vaccine for Thai people arrived and was received by the Prime Minister on 24 February 2021.

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงผลการดำเนินงานและมอบนโยบายแผนงานกัญชา กัญชงเสรีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากรร่วมเสวนา “อภ.กับความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนในการรับซื้อช่อดอกกัญชาแห้ง “ในงานแสดงผลการดำเนินงานและมอบนโยบายแผนงานกัญชา กัญชงเสรีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้ด้วย

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2565 22 กุมภาพันธ์ 2564

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รององค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดหายา สำนักงานประกันสังคม ปีงบประมาณ 2565

องค์การเภสัชกรรม ร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เก็บ กระจายวัคซีนโควิด ล๊อตแรก 2 ล้านโดสตามมาตรฐาน 19 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดเก็บ บรรจุ และกระจาย วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ของประเทศไทย กระจายให้โรงพยาบาลตามแผนการฉีด ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานที่ดี ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงวัคซีนอย่างปลอดภัย

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จับมือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อกัญชาทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำมาผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 19 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จับมือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา เพื่อสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ที่เป็นเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาในรูปแบบอื่นๆ หวังให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบอย่างยั่งยืน

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เตรียมศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ในมนุษย์ระยะที่ 1 เดือนมีนาคมนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยผลวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ซึ่งร่วมพัฒนากับพันธมิตรในต่างประเทศ ทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ผลดี และมีความปลอดภัย เตรียมศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 1 เดือนมีนาคมนี้ และจะผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ฟักที่ใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่โรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีละประมาณ 25-30 ล้านโด๊ส สร้างความมั่นคง การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของประเทศไทย

พนักงานและลูกจ้าง องค์การเภสัชกรรมร่วมบริจาคโลหิต 9 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กำหนดการรับบริจาคโลหิต โดยมีพนักงานและลูกจ้าง องค์การเภสัชกรรม