องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งนักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัยกลุ่มสนับสนุนงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 21 พฤษภาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 พฤษภาคม 2563

โดยกำหนดประกาศผล การสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย. 63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 8 พฤษภาคม 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 27 เมษายน 2563

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 21 เมษายน 2563

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม