GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038153 Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม April 16 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153