GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 (เพิ่มเติม) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดกองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต) July 28 2021

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO