GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Jobs Available

ประกาศองค์การเภสัชกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการขาย 2 สังกัดสาขาภาคใต้ October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคค โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02 2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิ เภสัชศาสตร์) October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการขาย 2 สังกัดสาขาภาคใต้ October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 022038155 หรือ FaceBook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม October 1 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO