GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

Jobs Available

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม August 5 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-203-8153

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม August 5 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2038153

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม August 5 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม August 5 2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม August 5 2020

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม August 5 2020

สามารถยื่นเอกสารในวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63 เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2