องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 17 พฤษภาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 17 พฤษภาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 11 พฤษภาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกร 5 26 เมษายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (ครั้งที่ 2) 22 เมษายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038155