องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต) 30 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย5 เภสัชกร5 นักการตลาด5 เจ้าหน้าที่งานบริหาร5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม 25 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 24 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 11 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155 หรือ Facebook:HRGPO

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต) 3 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook:HRGPO

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 3 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153 หรือ Facebook:HRGPO