องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 17 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในต ำแหน่ง เภสัชกร 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 11 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 8 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (ประกาศรอบที่ 2) 27 สิงหาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 27 สิงหาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 25 สิงหาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155