องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 2 สิงหาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

ขอเลื่อนประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 22 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 19 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 12 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-203-8155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 1 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร 02-203-8155 หรือ Facebook : RRGPO