GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Marijuana cultivation and development

Research Archives
กัญชาเมดิคัลเกรด ออกดอกแล้ว! December 8 2023

กัญชาทางการแพทย์ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเกษตรพืชกัญชา ภายใต้มาตรฐานเมดิคัลเกรด

ปลูกแล้ว!! กัญชาทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย December 8 2023

องค์การเภสัชกรรมปลูกแล้ว ปลูกจริง กัญชาทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน (AEC) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade)

รมว สธ ตรวจเยี่ยมโรงปลูกกัญชามาตรฐานเมดิคัลเกรดของ อภ December 8 2023

รมว สธ ตรวจเยี่ยมโรงปลูกกัญชามาตรฐานเมดิคัลเกรดของ อภ

สายพันธุ์กัญชากับสารสำคัญทางการแพทย์ December 8 2023

“กัญชา” กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ว่า โอกาสที่จะได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่หลายคนก็สนใจ

ใกล้ความจริง น้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด จากต้นอ่อน-ออกดอก สู่สารสกัดเพื่อผู้ป่วย December 8 2023

นับตั้งแต่องค์การเภสัชกรรม(อภ.) แถลงความคืบหน้าโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ “กัญชาเมดิคัลเกรด ออกดอกแล้ว”

ข้อแตกต่าง ‘กัญชา-กัญชง’ สารสำคัญทางการแพทย์ December 8 2023

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า “กัญชา” กับ “กัญชง” แตกต่างกันอย่างไร และกัญชง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หรือไม่..

Research and Production

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง? December 8 2023

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง?

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ December 8 2023

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์โอกาสเพื่อผู้ป่วยชาวไทย December 8 2023

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โอกาส และ ทางเลือกใหม่ เพื่อผู้ป่วยชาวไทย

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย December 8 2023

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade December 8 2023

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade

ทิศทาง อภ. สู่ความร่วมมือขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ December 8 2023

องค์การเภสัชกรรม ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำการปลูก ผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่เรายังมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง