องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

บทความทั่วไป

คลังบทความทั่วไป
เปิดหน้าที่คณะกรรมการจัดระบบบริการ กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 22 พฤศจิกายน 2562

“คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่จัดระบบบริการยากัญชาทั้งยาแผนไทย และแผนปัจจุบันที่ใช้ในทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ...”

มาตรฐานและคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์สำคัญต่อแพทย์ผู้สั่งใช้และผู้ป่วยอย่างไร? 19 พฤศจิกายน 2562

กัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ปริมาณคงที่ในทุกรอบการผลิต ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณสารสำคัญของกัญชาเท่าเดิมในทุกครั้ง

ผู้ป่วยจะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ได้อย่างไร ? 19 พฤศจิกายน 2562

องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตรตำรับได้แก่ได้แก่ สูตร THC สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1 โดยได้กระจายผลิตภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศ

บุคคลใดบ้างที่ไม่ควรใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา 19 พฤศจิกายน 2562

บุคคลต่อไปนี้ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้อย่างไร ไม่อันตราย 19 พฤศจิกายน 2562

ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้สำหรับโรคกลุ่มใดบ้าง? 19 พฤศจิกายน 2562

เพื่อให้มีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลในการรักษาและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้ในสถานพยาบาลนำร่อง 12 แห่ง ทั่วประเทศ

รวมรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 19 พฤศจิกายน 2562

การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ในต่างประเทศ มีการนำมาใช้ในรูปแบบของน้ำมันกัญชาเป็นส่วนใหญ่ และต่อมาได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสารสกัดตามสูตรตำรับยา

อันตรายจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีปริมาณ THC มากเกินไป 19 พฤศจิกายน 2562

ในทางการแพทย์ “ยา”ที่นำมาใช้รักษาโรคจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุสัดส่วนที่ชัดเจน กัญชาทางการแพทย์ก็เช่นกันที่ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์คงที่ เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในแต่ละครั้ง

อาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นอย่างไร 19 พฤศจิกายน 2562

ผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าจำเป็นต้องได้รับกัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาโรค

"กัญชา" กับ สารสำคัญ "รักษาโรค" 18 พฤศจิกายน 2562

กัญชามีสารประกอบทางเคมีกว่า 500 ชนิด และมีสารกลุ่ม cannabinoids ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาถึงกว่า 100 ชนิด โดยสารหลักที่นำมาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ คือสาร THC และ CBD นอกจากนี้ยังมีสาร cannabinoids ชนิดอื่นๆ เช่น สาร terpenoids และ flavonoids ที่อาจมีฤทธิ์ในการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย