องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

บทความทั่วไป

เปิดหน้าที่คณะกรรมการจัดระบบบริการ กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 22 พฤศจิกายน 2562

“คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่จัดระบบบริการยากัญชาทั้งยาแผนไทย และแผนปัจจุบันที่ใช้ในทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ...”

มาตรฐานและคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์สำคัญต่อแพทย์ผู้สั่งใช้และผู้ป่วยอย่างไร? 19 พฤศจิกายน 2562

กัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ปริมาณคงที่ในทุกรอบการผลิต ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณสารสำคัญของกัญชาเท่าเดิมในทุกครั้ง

ผู้ป่วยจะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ได้อย่างไร ? 19 พฤศจิกายน 2562

องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตรตำรับได้แก่ได้แก่ สูตร THC สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1 โดยได้กระจายผลิตภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศ

บุคคลใดบ้างที่ไม่ควรใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา 19 พฤศจิกายน 2562

บุคคลต่อไปนี้ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้อย่างไร ไม่อันตราย 19 พฤศจิกายน 2562

ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้สำหรับโรคกลุ่มใดบ้าง? 19 พฤศจิกายน 2562

เพื่อให้มีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลในการรักษาและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้ในสถานพยาบาลนำร่อง 12 แห่ง ทั่วประเทศ

บทความทางการแพทย์

แนวทางการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาเมดิคัลเกรด กับโรคสมองเสื่อม 21 พฤศจิกายน 2562

“สำหรับกลุ่มที่สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ และต้องมีการศึกษาวิจัยนั้น ขณะนี้ทางสถาบันฯ ได้เตรียมศึกษาใน 3 โรค คือ โรคพาร์กินสันที่ควบคุมอาการไม่ได้ โรคปวดประสาทใบหน้า และโรคสมองเสื่อมที่มีภาวะทางจิต...”

ติดตามการวิจัยสารสกัด ‘กัญชาเมดิคัลเกรด’ ต่อภาวะปวดประสาท 21 พฤศจิกายน 2562

ภาวะปวดประสาท เป็น 1 ใน 4 โรค/ภาวะ ที่ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอยู่ในกลุ่มโรคหรือภาวะที่สารสกัดจากกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

ข้อควรระวังสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด กับการวิจัยโรคลมชักในเด็ก 21 พฤศจิกายน 2562

ถูกกล่าวถึงกันมากสำหรับความหวังในการนำสารสกัดกัญชาทางการแพทย์มาใช้รักษาโรคลมชักในเด็ก ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนในส่วนของการวิจัยพัฒนา

เตือน! อันตรายใช้สารสกัดกัญชา นอกเหนือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 21 พฤศจิกายน 2562

แม้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่างเดินหน้าวิจัยการใช้สารสกัดกัญชารักษาโรคตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แต่ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้สารสกัดกัญชา เนื่องจากไม่ใช่ว่า ผู้ป่วยทุกคนจะสามารถใช้ในการรักษาโรคได้

ตอบข้อสงสัย “สารสกัดกัญชา” ผลกระทบต่อจิตเวช 20 พฤศจิกายน 2562

แม้สารสกัดกัญชา จะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ในแง่ของการรักษากลุ่มอาการทางจิตเวช ก็ยังเกิดคำถามถึงความเป็นไปได้...

แนวทางการใช้สารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด กับโรคผิวหนัง 20 พฤศจิกายน 2562

โรคสะเก็ดเงิน กลายเป็นอีกโรคที่ถูกจับตามองว่า สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ อาจเป็นทางเลือกในการรักษาโรคนี้ได้