GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

Marijuana cultivation and development

Research Archives
กัญชาเมดิคัลเกรด ออกดอกแล้ว! February 23 2024

กัญชาทางการแพทย์ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเกษตรพืชกัญชา ภายใต้มาตรฐานเมดิคัลเกรด

ปลูกแล้ว!! กัญชาทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย February 23 2024

องค์การเภสัชกรรมปลูกแล้ว ปลูกจริง กัญชาทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน (AEC) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade)

รมว สธ ตรวจเยี่ยมโรงปลูกกัญชามาตรฐานเมดิคัลเกรดของ อภ February 23 2024

รมว สธ ตรวจเยี่ยมโรงปลูกกัญชามาตรฐานเมดิคัลเกรดของ อภ

สายพันธุ์กัญชากับสารสำคัญทางการแพทย์ February 23 2024

“กัญชา” กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ว่า โอกาสที่จะได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่หลายคนก็สนใจ

ใกล้ความจริง น้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด จากต้นอ่อน-ออกดอก สู่สารสกัดเพื่อผู้ป่วย February 23 2024

นับตั้งแต่องค์การเภสัชกรรม(อภ.) แถลงความคืบหน้าโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ “กัญชาเมดิคัลเกรด ออกดอกแล้ว”

ข้อแตกต่าง ‘กัญชา-กัญชง’ สารสำคัญทางการแพทย์ February 23 2024

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า “กัญชา” กับ “กัญชง” แตกต่างกันอย่างไร และกัญชง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หรือไม่..

Research and Production

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง? February 23 2024

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง?

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ February 23 2024

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์โอกาสเพื่อผู้ป่วยชาวไทย February 23 2024

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โอกาส และ ทางเลือกใหม่ เพื่อผู้ป่วยชาวไทย

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย February 23 2024

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade February 23 2024

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade

ทิศทาง อภ. สู่ความร่วมมือขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ February 23 2024

องค์การเภสัชกรรม ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำการปลูก ผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่เรายังมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง