องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

งานวิจัยและการผลิต

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย 29 พฤศจิกายน 2562

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง? 29 พฤศจิกายน 2562

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง?

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade 29 พฤศจิกายน 2562

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ 29 พฤศจิกายน 2562

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์โอกาสเพื่อผู้ป่วยชาวไทย 29 พฤศจิกายน 2562

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โอกาส และ ทางเลือกใหม่ เพื่อผู้ป่วยชาวไทย

กัญชาทางการแพทย์กับมาตรฐานการปฏิบัติข้อมูลสารสนเทศที่ดี GLP (Good Laboratory Practices) 21 พฤศจิกายน 2562

องค์การเภสัชกรรม กำลังจัดระบบบิ๊กดาต้า ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์

ทิศทาง อภ. สู่ความร่วมมือขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ 21 พฤศจิกายน 2562

องค์การเภสัชกรรม ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำการปลูก ผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่เรายังมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง

“กัญชาเมดิคัลเกรด” กับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 21 พฤศจิกายน 2562

การผลิตน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ล้วนผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ ไม่ใช่แค่การปลูก ผลิต การขนส่ง แต่รวมทั้งในเรื่องของการวิจัยทางคลินิก

ทิศทางการพัฒนาสูตรตำรับใหม่ “สารสกัดกัญชาทางการแพทย์” 21 พฤศจิกายน 2562

ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม พัฒนากัญชาเมดิคัลเกรดอยู่ 3 สูตร แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นสูตรอื่นๆ อีก..

องค์การเภสัชกรรม...กับก้าวสำคัญ ขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไทย 21 พฤศจิกายน 2562

การเปิดตัวการปลูกต้นอ่อนกัญชาภายในโรงเรือนระบบปิด ซึ่งถูกกฎหมายแห่งแรกในอาเซียนและประเทศไทยและเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในเดือนกรกฎาคม 2562

ต่อยอดงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย 21 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมนั้น จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย

“กัญชาเมดิคัลเกรด” กับมาตรฐาน การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดี (GSP : Good Security Practice) 20 พฤศจิกายน 2562

“การดำเนินการเรื่องกัญชาเมดิคัลเกรด ทุกขั้นตอนล้วนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดี หรือ GSP ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิดที่ใช้ปลูกกัญชาเท่านั้น