องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข่าว

เปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ตามมาตรฐาน GACP 24 กันยายน 2562

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมร่วมเสวนาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

องค์การเภสัชกรรม เผย หลายฝ่ายสนับสนุนไทยยกระดับใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานโลก 28 สิงหาคม 2562

เน้นควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ติดตามข้อมูล ได้ตลอดทั้งกระบวนการ จนผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วย และจะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน

องค์การเภสัชกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Medical Cannabis Clinical Education Workshop 26 สิงหาคม 2562

“Medical Cannabis Clinical Education Workshop” เสริมสร้างความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม

สธ.จัดเวิร์กชอป “กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม 14 สิงหาคม 2562

กระทรวงสาธารณสุข จัดเวิร์กชอป “กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งมอบน้ำมันกัญชาให้โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 12 เขตสุขภาพ

รมว.สธ.รับมอบสารสกัดน้ำมันกัญชา จีพีโอ เมดิคัลเกรด ล็อตแรกจากองค์การเภสัชกรรม 7 สิงหาคม 2562

เพื่อให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล 12 แห่งทุกเขตสุขภาพ และผู้ป่วยในโครงการศึกษาวิจัยและการรักษากรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

องค์การเภสัชกรรมจัดสัมมนา "มุมมองหลากหลายมิติของการกำหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์" 2 สิงหาคม 2562

Mapping the Thai Approach มุมมองหลากหลายมิติของการกำหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "กัญชาทางการแพทย์นำไปสู่...มิติที่หลากหลายของสังคม"

ผอ.อภ. ร่วมบรรยายในงาน Medical Cannabis in Thailand 1 สิงหาคม 2562

บรรยายหัวข้อ”สารสกัดจากกัญชา เพื่อการแพทย์แผนปัจจุบัน” ในงาน Medical Cannabis in Thailand จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) จับมือ ม.ขอนแก่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ให้มีรูปแบบหลากหลาย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการรักษาแต่ละโรคยิ่งขึ้น 12 กรกฎาคม 2562

เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบยาเตรียมที่ทันสมัย ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับโรคต่างๆ มากขึ้น

อภ.เดินหน้ากัญชาเมดิคัลเกรดรูปแบบ “Greenhouse” 9 กรกฎาคม 2562

เตรียมแผนในการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดรูปแบบ กรีนเฮ้าส์ (Greenhouse) ซึ่งเป็นการปลูกแบบเรือนกระจก

สธ.จัดระบบกัญชาทางการแพทย์ ล่าสุด อภ.เพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาล็อตแรก 10,000 ขวด ใช้กับผู้ป่วยตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 5 กรกฎาคม 2562

กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร น้ำมันกัญชาล็อตแรกผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมนำไปใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต้นเดือนสิงหาคม 2562 นี้

อย./ปปส. พอใจ โครงการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น 3 กรกฎาคม 2562

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ตรวจเยี่ยมระบบการเพาะปลูก และระบบความปลอดภัยกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม

สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรดองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วล็อตแรกส่งกรมการแพทย์ เดือนกรกฎาคมนี้ 19 มิถุนายน 2562

เริ่มเก็บเกี่ยวดอก เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนผึ่งแห้งตามมาตรฐานเมดิคัลเกรด และเริ่มผลิตเป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้น ทยอยส่งให้กรมการแพทย์ใช้สำหรับผู้ป่วยโครงการวิจัยในเดือนกรกฎาคมนี้