องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บทความทั่วไป

บทสัมภาษณ์ "THE GREEN HOPE" ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 3 พฤษภาคม 2565

นิตยสาร LIPS ฉบับเดือนเมษายน 2565

ฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโควิด-19 21 ธันวาคม 2564

ฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโควิด-19

สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล (Curcuminoids Capsule) ขององค์การเภสัชกรรม 21 ธันวาคม 2564

สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล (Curcuminoids Capsule) ขององค์การเภสัชกรรม

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ชนิดหยดใต้ลิ้น High THC 21 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ชนิดหยดใต้ลิ้น High THC

องค์การเภสัชกรรม ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชาเพื่อการแพทย์สู่ตลาดโลก 21 ธันวาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชาเพื่อการแพทย์สู่ตลาดโลก

องค์การเภสัชกรรม ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รายแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 21 ธันวาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รายแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

บทความทางการแพทย์

แนวทางการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาเมดิคัลเกรด กับโรคสมองเสื่อม 21 พฤศจิกายน 2562

“สำหรับกลุ่มที่สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ และต้องมีการศึกษาวิจัยนั้น ขณะนี้ทางสถาบันฯ ได้เตรียมศึกษาใน 3 โรค คือ โรคพาร์กินสันที่ควบคุมอาการไม่ได้ โรคปวดประสาทใบหน้า และโรคสมองเสื่อมที่มีภาวะทางจิต...”

ติดตามการวิจัยสารสกัด ‘กัญชาเมดิคัลเกรด’ ต่อภาวะปวดประสาท 21 พฤศจิกายน 2562

ภาวะปวดประสาท เป็น 1 ใน 4 โรค/ภาวะ ที่ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอยู่ในกลุ่มโรคหรือภาวะที่สารสกัดจากกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

ข้อควรระวังสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด กับการวิจัยโรคลมชักในเด็ก 21 พฤศจิกายน 2562

ถูกกล่าวถึงกันมากสำหรับความหวังในการนำสารสกัดกัญชาทางการแพทย์มาใช้รักษาโรคลมชักในเด็ก ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนในส่วนของการวิจัยพัฒนา

เตือน! อันตรายใช้สารสกัดกัญชา นอกเหนือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 21 พฤศจิกายน 2562

แม้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่างเดินหน้าวิจัยการใช้สารสกัดกัญชารักษาโรคตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แต่ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้สารสกัดกัญชา เนื่องจากไม่ใช่ว่า ผู้ป่วยทุกคนจะสามารถใช้ในการรักษาโรคได้

ตอบข้อสงสัย “สารสกัดกัญชา” ผลกระทบต่อจิตเวช 20 พฤศจิกายน 2562

แม้สารสกัดกัญชา จะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ในแง่ของการรักษากลุ่มอาการทางจิตเวช ก็ยังเกิดคำถามถึงความเป็นไปได้...

แนวทางการใช้สารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด กับโรคผิวหนัง 20 พฤศจิกายน 2562

โรคสะเก็ดเงิน กลายเป็นอีกโรคที่ถูกจับตามองว่า สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ อาจเป็นทางเลือกในการรักษาโรคนี้ได้