องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บทความทั่วไป

คลังบทความทั่วไป
บทสัมภาษณ์ "THE GREEN HOPE" ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 3 พฤษภาคม 2565

นิตยสาร LIPS ฉบับเดือนเมษายน 2565

ฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโควิด-19 21 ธันวาคม 2564

ฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโควิด-19

สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล (Curcuminoids Capsule) ขององค์การเภสัชกรรม 21 ธันวาคม 2564

สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล (Curcuminoids Capsule) ขององค์การเภสัชกรรม

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ชนิดหยดใต้ลิ้น High THC 21 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ชนิดหยดใต้ลิ้น High THC

องค์การเภสัชกรรม ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชาเพื่อการแพทย์สู่ตลาดโลก 21 ธันวาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชาเพื่อการแพทย์สู่ตลาดโลก

องค์การเภสัชกรรม ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รายแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 21 ธันวาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รายแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

เปิดหน้าที่คณะกรรมการจัดระบบบริการ กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 22 พฤศจิกายน 2562

“คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่จัดระบบบริการยากัญชาทั้งยาแผนไทย และแผนปัจจุบันที่ใช้ในทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ...”

มาตรฐานและคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์สำคัญต่อแพทย์ผู้สั่งใช้และผู้ป่วยอย่างไร? 19 พฤศจิกายน 2562

กัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ปริมาณคงที่ในทุกรอบการผลิต ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณสารสำคัญของกัญชาเท่าเดิมในทุกครั้ง

ผู้ป่วยจะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ได้อย่างไร ? 19 พฤศจิกายน 2562

องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตรตำรับได้แก่ได้แก่ สูตร THC สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1 โดยได้กระจายผลิตภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศ

บุคคลใดบ้างที่ไม่ควรใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา 19 พฤศจิกายน 2562

บุคคลต่อไปนี้ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้อย่างไร ไม่อันตราย 19 พฤศจิกายน 2562

ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้สำหรับโรคกลุ่มใดบ้าง? 19 พฤศจิกายน 2562

เพื่อให้มีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลในการรักษาและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้ในสถานพยาบาลนำร่อง 12 แห่ง ทั่วประเทศ