องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บทความทั่วไป

คลังบทความทั่วไป
เปิดหน้าที่คณะกรรมการจัดระบบบริการ กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 22 พฤศจิกายน 2562

“คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่จัดระบบบริการยากัญชาทั้งยาแผนไทย และแผนปัจจุบันที่ใช้ในทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ...”

อันตรายจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีปริมาณ THC มากเกินไป 19 พฤศจิกายน 2562

ในทางการแพทย์ “ยา”ที่นำมาใช้รักษาโรคจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุสัดส่วนที่ชัดเจน กัญชาทางการแพทย์ก็เช่นกันที่ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์คงที่ เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในแต่ละครั้ง

อาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นอย่างไร 19 พฤศจิกายน 2562

ผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าจำเป็นต้องได้รับกัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาโรค

มาตรฐานและคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์สำคัญต่อแพทย์ผู้สั่งใช้และผู้ป่วยอย่างไร? 19 พฤศจิกายน 2562

กัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ปริมาณคงที่ในทุกรอบการผลิต ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณสารสำคัญของกัญชาเท่าเดิมในทุกครั้ง

ผู้ป่วยจะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ได้อย่างไร ? 19 พฤศจิกายน 2562

องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตรตำรับได้แก่ได้แก่ สูตร THC สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1 โดยได้กระจายผลิตภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศ

บุคคลใดบ้างที่ไม่ควรใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา 19 พฤศจิกายน 2562

บุคคลต่อไปนี้ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้อย่างไร ไม่อันตราย 19 พฤศจิกายน 2562

ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ

สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้สำหรับโรคกลุ่มใดบ้าง? 19 พฤศจิกายน 2562

เพื่อให้มีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลในการรักษาและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้ในสถานพยาบาลนำร่อง 12 แห่ง ทั่วประเทศ

รวมรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 19 พฤศจิกายน 2562

การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ในต่างประเทศ มีการนำมาใช้ในรูปแบบของน้ำมันกัญชาเป็นส่วนใหญ่ และต่อมาได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสารสกัดตามสูตรตำรับยา

"กัญชา" กับ สารสำคัญ "รักษาโรค" 18 พฤศจิกายน 2562

กัญชามีสารประกอบทางเคมีกว่า 500 ชนิด และมีสารกลุ่ม cannabinoids ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาถึงกว่า 100 ชนิด โดยสารหลักที่นำมาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ คือสาร THC และ CBD นอกจากนี้ยังมีสาร cannabinoids ชนิดอื่นๆ เช่น สาร terpenoids และ flavonoids ที่อาจมีฤทธิ์ในการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย