หน้าแรก (Home)   Search
Accessibility |   You are here : ข่าว/ประกาศ > จัดซื้อ/จัดจ้าง > จัดซื้อ 3
 
ประกาศขององค์การเภสัชกรรม ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
รายการประกวดราคา / สอบราคา ซื้อ / จ้างพัสดุ (แผนกจัดซื้อ 3) องค์การเภสัชกรรม

 

ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Microsoft office Standard 2013 (OLP-NL,Gov ) 150 Licenses

Thumbnail
ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Microsoft office Standard 2013 (OLP-NL,Gov ) 150 Licenses ปีงบประมาณ 2558 รับรายละเอียดที่ได้กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 8 เมษายน 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 09.30-10.00น. เปิดซองเวลา 10.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ


File size 194 K
Downloads 1
Date ศ. 03/27/2558 @ 01:26
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสโมสรพนักงาน องค์การเภสัชกรรม ระยะเวลา 16 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสโมสรพนักงาน องค์การเภสัชกรรม คาบเกี่ยวปีงบประมาณ 2558-2559 ระยะเวลา 16 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2559 รับรายละเอียดที่ได้กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 8 เมษายน 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ


File size 216 K
Downloads 2
Date ศ. 03/27/2558 @ 01:22
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม คาบเกี่ยวปีงบประมาณ 2558-2559 ระยะเวลา 16 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2

Thumbnail
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม คาบเกี่ยวปีงบประมาณ 2558-2559 ระยะเวลา 16 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2559

File size 25 K
Downloads 15
Date จ. 03/09/2558 @ 10:13
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม คาบเกี่ยวปีงบประมาณ 2558-2559 ระยะเวลา 16 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม คาบเกี่ยวปีงบประมาณ 2558-2559 ระยะเวลา 16 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2559 รับรายละเอียดที่ได้กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 18 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ


File size 53 K
Downloads 4
Date จ. 03/09/2558 @ 10:12
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางจ้างลงโฆษณาจีพีโอ พรมมิ ในนิตยสารชีวจิต

Thumbnail
จ้างลงโฆษณาจีพีโอ พรมมิ ในนิตยสารชีวจิต

File size 15 K
Downloads 1
Date ศ. 03/06/2558 @ 11:03
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2

File size 17 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:05
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 มีนาคม 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 2) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ


File size 201 K
Downloads 1
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:04
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2

File size 17 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:02
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 มีนาคม 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-10.00น. เปิดซองเวลา 10.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 2) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ

File size 201 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:02
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคาจ้างขนส่งบำบัด/กำจัดของเสียจากการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 6 เดือน

Thumbnail
ราคากลางจ้างขนส่งบำบัด/กำจัดของเสียจากการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 6 เดือน

File size 18 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 02:59
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
< BACK  1 of 71  NEXT >
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการสอบราคา/ประกวดราคาได้ที่
แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
องค์การเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2203-8388-9, 0-2203-8391,0-2640-7991
โทรสาร 0-2354-8811,0-2203-8391
web traffic analysis Valid XHTML 1.0 Transitional
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
| Login