หน้าแรก (Home)   Go
 
เงื่อนไขและ
วิธีปฏิบัติ(เดิม)
ประกาศที่
กรมบัญชีกลาง
รายการประกวดราคา / สอบราคา ซื้อ / จ้างพัสดุ (แผนกจัดซื้อ 3) องค์การเภสัชกรรม

 

ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาป้องกัน และกำจัดแมลง หนู และสัตว์อื่นๆขององค์การเภสัชกรรม

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาป้องกัน และกำจัดแมลง หนู และสัตว์อื่นๆ ขององค์การเภสัชกรรม จำนวน 1 งานของแผนกสิ่งแวดล้อม รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 เมายน 2557 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 29 เมษายน 2557 กำหนดยื่นซองวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

File size 227 K
Downloads 2
Date Mon 04/21/2014 @ 03:29
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างขนส่ง บำบัด/กำจัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยา L1 จำนวน 290 ตัน ของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) (ช่วงที่2)

Thumbnail

ประกาศสอบราคาจ้างขนส่ง บำบัด/กำจัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยา L1 จำนวน 290 ตัน ของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) (ช่วงที่ 2) ระยะเวลาประมาณการ 4.5 เดือน รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14-25 มีนาคม 2557 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 26 มีนาคม 2557 กำหนดยื่นซองวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.30-10.00น. เปิดซองเวลา 10.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการFile size 253 K
Downloads 6
Date Thu 03/13/2014 @ 03:08
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการและสโมสรพนักงาน (โรงอาหาร) องค์การเภสัชกรรม ระยะเวลา 12เ ดือน

Thumbnail

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการและสโมสรพนักงาน (โรงอาหาร) องค์การเภสัชกรรม ระยะเวลา 12 เดือน รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-25 มีนาคม 2557 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 26 มีนาคม 2557 กำหนดยื่นซองวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการFile size 215 K
Downloads 13
Date Thu 03/13/2014 @ 03:04
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งพนักงาน สาย 4 (มีนบุรี-องค์การเภสัชกรรม พระราม 6)

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งพนักงาน สาย 4 (มีนบุรี - องค์การเภสัชกรรม พระราม 6) ระยะเวลา 14 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - วันที่ 30 กันยายน 2558 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-17 มีนาคม 2557 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 18 มีนาคม 2557 กำหนดยื่นซองวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.30-11.00 น. เปิดซองเวลา 11.10 น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

File size 207 K
Downloads 8
Date Thu 03/06/2014 @ 11:29
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
จ้างบำรงรักษาระบบอัดอากาศ

Thumbnail

การจ้างบำรุงรักษาระบบอัดอากาศ จำนวน 1 งาน (9 ชุด )อาคารฝ่ายผลิตยา , อาคารชีววัตถุ , อาคารเพนิซิลลิน , อาคารสำรองวัตถุดิบ 3 โดยบริษัทพรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ กำหนดยื่นซองวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ราคาที่เสนอ 1,171,548.00 และได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 1,000,000.00 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ อนุมัติดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งกองกฏหมายทำสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2557File size 395 K
Downloads 4
Date Tue 02/25/2014 @ 09:19
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)ยี่ห้อ TRANE

Thumbnail
การจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ยี่ห้อ TRANE จำนวน 1 งาน (11 เครื่อง ) โดยบริษัทแอร์โค(ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ กำหนดยื่นซองวันที่ 28 มกราคม 2557 ราคาที่เสนอ 2,402,250.00 และได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 2,300,000.00 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ อนุมัติดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งกองกฏหมายทำสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2557

File size 396 K
Downloads 6
Date Tue 02/25/2014 @ 09:18
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางจ้างศึกษาชีวสมมูลของยา Tenofovir 300 mg. Emtricitabine 200 mg. Tablets.โดยวิธีกรณีพิเศษ

Thumbnail

 File size 18 K
Downloads 2
Date Thu 02/20/2014 @ 03:04
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีพิเศษ

Thumbnail

 File size 15 K
Downloads 8
Date Fri 02/07/2014 @ 09:49
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานระหว่างโรงงานผลิตยารังสิต (คลอง 10) - องค์การเภสัชกรรม พระราม 6 โดยวิธีพิเศษ

Thumbnail

 File size 20 K
Downloads 14
Date Wed 02/05/2014 @ 09:26
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาการใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ระยะเวลา 18 เดือน

Thumbnail

ประกาศสอบราคาการใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ระยะเวลา 18 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2558 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2557 - 11 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 2) ชั้น 2 อาคารอำนวยการFile size 222 K
Downloads 14
Date Mon 02/03/2014 @ 10:54
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
< BACK  1 of 48  NEXT >
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการสอบราคา/ประกวดราคาได้ที่
แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
องค์การเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2203-8388-9, 0-2203-8391,0-2640-7991
โทรสาร 0-2354-8811,0-2203-8391
web traffic analysis
| Login