หน้าแรก (Home)   Search
Accessibility |   You are here : ข่าว/ประกาศ > จัดซื้อ/จัดจ้าง > จัดซื้อ 3
 
ประกาศขององค์การเภสัชกรรม ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
รายการประกวดราคา / สอบราคา ซื้อ / จ้างพัสดุ (แผนกจัดซื้อ 3) องค์การเภสัชกรรม

 

ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2

File size 17 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:05
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 7,200 กล่อง ครั้งที่ 2 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 มีนาคม 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 2) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ


File size 201 K
Downloads 1
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:04
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ราคากลางจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2

File size 17 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:02
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 18,000 กล่อง ครั้งที่ 2 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 มีนาคม 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-10.00น. เปิดซองเวลา 10.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 2) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ

File size 201 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 03:02
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคาจ้างขนส่งบำบัด/กำจัดของเสียจากการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 6 เดือน

Thumbnail
ราคากลางจ้างขนส่งบำบัด/กำจัดของเสียจากการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 6 เดือน

File size 18 K
Downloads 0
Date พฤ. 02/26/2558 @ 02:59
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างขนส่งบำบัด/กำจัดของเสียจากการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 6 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างขนส่งบำบัด/กำจัดของเสียจากการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2558 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 มีนาคม 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-14.00น. เปิดซองเวลา 14.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ


File size 278 K
Downloads 2
Date พฤ. 02/26/2558 @ 02:57
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
สอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แผนกสำรองผลิตภัณฑ์องค์การ

Thumbnail
สอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แผนกสำรองผลิตภัณฑ์องค์การ

File size 17 K
Downloads 5
Date จ. 02/23/2558 @ 04:35
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
สอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)แผนกสำรองผลิตภัณฑ์องค์การ

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 11 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ


File size 444 K
Downloads 0
Date จ. 02/23/2558 @ 04:29
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางสอบราคาจัดซื้อน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) จำนวน 45,000 ก้อน

Thumbnail
ราคากลางสอบราคาจัดซื้อน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) จำนวน 45,000 ก้อน

File size 16 K
Downloads 4
Date อ. 02/03/2558 @ 03:41
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจัดซื้อน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) จำนวน 45,000 ก้อน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจัดซื้อน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) จำนวน 45,000 ก้อน รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30-11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อำคารอำนวยการ

File size 212 K
Downloads 2
Date อ. 02/03/2558 @ 03:40
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
< BACK  1 of 70  NEXT >
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการสอบราคา/ประกวดราคาได้ที่
แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
องค์การเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2203-8388-9, 0-2203-8391,0-2640-7991
โทรสาร 0-2354-8811,0-2203-8391
web traffic analysis Valid XHTML 1.0 Transitional
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
| Login