หน้าแรก (Home)   Search
Accessibility |   You are here : ข่าว/ประกาศ > จัดซื้อ/จัดจ้าง > จัดซื้อ 3
 
ประกาศขององค์การเภสัชกรรม ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
รายการประกวดราคา / สอบราคา ซื้อ / จ้างพัสดุ (แผนกจัดซื้อ 3) องค์การเภสัชกรรม

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 16 องค์การเภสัชกรรม - ถนนนวมินทร์ ซอย 111 ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 16 องค์การเภสัชกรรม - ถนนนวมินทร์ ซอย 111 ระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2560 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-27 เมษายน 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 28 เมษายน 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.00น. เปิดซองเวลา 14.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


File size 238 K
Downloads 8
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:36
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 17 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านรัตนาภิเบศน์ ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 17 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านรัตนาภิเบศน์ ระยะเวลา 24 เดือน

File size 21 K
Downloads 0
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:33
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 17 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านรัตนาภิเบศน์ ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 17 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านรัตนาภิเบศน์ ระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2560 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-27 เมษายน 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 28 เมษายน 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 - 15.00น. เปิดซองเวลา 15.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


File size 238 K
Downloads 0
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:33
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 16 องค์การเภสัชกรรม - ถนนนวมินทร์ ซอย 111 ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 16 องค์การเภสัชกรรม - ถนนนวมินทร์ ซอย 111 ระยะเวลา 24 เดือน

File size 21 K
Downloads 2
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:29
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 15 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านสหกรณ์ (ปากเกร็ด) ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 15 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านสหกรณ์ (ปากเกร็ด) ระยะเวลา 24 เดือน

File size 21 K
Downloads 2
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:24
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 15 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านสหกรณ์ (ปากเกร็ด) ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 15 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านสหกรณ์ (ปากเกร็ด) ระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2560 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-27 เมษายน 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 28 เมษายน 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 - 11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 2) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


File size 238 K
Downloads 1
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:23
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 14 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ (รังสิตคลอง 10) - บิ๊กซีสะพานใหม่ ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 14 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ (รังสิตคลอง 10) - บิ๊กซีสะพานใหม่ ระยะเวลา 24 เดือน

File size 21 K
Downloads 0
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:20
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 14 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ (รังสิตคลอง 10) - บิ๊กซีสะพานใหม่ ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 14 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ (รังสิตคลอง 10) - บิ๊กซีสะพานใหม่ ระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2560 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-27 เมษายน 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 28 เมษายน 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.15 - 09.45น. เปิดซองเวลา 09.55น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 2) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


File size 239 K
Downloads 1
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:19
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 13 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านบุราสิริ (สนามบินน้ำ) ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 13 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านบุราสิริ (สนามบินน้ำ) ระยะเวลา 24 เดือน

File size 21 K
Downloads 1
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:12
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 13 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านบุราสิริ (สนามบินน้ำ) ระยะเวลา 24 เดือน

Thumbnail
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศบริการรับ-ส่งพนักงาน สายที่ 13 องค์การเภสัชกรรม - หมู่บ้านบุราสิริ (สนามบินน้ำ) ระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2560 รับรายละเอียดได้ที่กองจัดซื้อทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-27 เมษายน 2558 กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 28 เมษายน 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 - 11.00น. เปิดซองเวลา 11.10น. ณ ห้องรับซอง-เปิดซอง (ห้อง 1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


File size 239 K
Downloads 3
Date ศ. 04/17/2558 @ 10:11
Author จัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
EMail gpo_purchase3@gpo.or.th

    DOWNLOAD
< BACK  1 of 75  NEXT >
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการสอบราคา/ประกวดราคาได้ที่
แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป
องค์การเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2203-8388-9, 0-2203-8391,0-2640-7991
โทรสาร 0-2354-8811,0-2203-8391
web traffic analysis Valid XHTML 1.0 Transitional
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
| Login