องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรมชี้แจง การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ "รพ.ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แจ้งมาที่องค์การเภสัชกรรม" เป็นข่าวปลอม! 3 เมษายน 2563

ตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า ถ้าทราบว่ามีรพ.ไหนขาดแคลนหน้ากากอนามัย ชุดอุปกรณ์ ถุงมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในภาวะโควิด-19 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจ้งขอรับบริจาคไปที่องค์การเภสัชกรรมนั้น

บอร์ด อภ. อนุมัติ ซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE เร่งด่วนใช้งบ 660 ล้านบาท 1 เมษายน 2563

คณะกรรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ดอภ.) ประชุมวาระพิเศษ อนุมัติจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ อย่างละ 4 แสนชิ้น/ชุด เร่งด่วน ใช้งบ 660 ล้านบาท จัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทุกสังกัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)

อภ.ส่งหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันตนเอง ของมูลนิธิแจ๊ก หม่า และมูลนิธิ อาลีบาบา แล้ว รวมทั้งโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทยอยได้รับหน้ากาก N95 และทรัพยากรป้องกัน COVID-19 31 มีนาคม 2563

องค์การเภสัชกรรม ได้รับมอบหมาย จากศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะโควิด-19 ให้ จัดส่งชุดป้องกันตนเอง (Protective Suit) ที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช โดยจัดสรรให้แห่งละประมาณ 10,000 ชุด โดยในส่วนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้จัดส่งไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 และ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้จัดส่งให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช แล้ว

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากญี่ปุ่นเพิ่มแล้ว 4 หมื่นเม็ด 30 มีนาคม 2563

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) องค์การเภสัชกรรม ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือ ยาอะวีแกน ( Avigan ) ที่จัดซื้อจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 40,000 เม็ด เรียบร้อยแล้ว

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง