GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

News and activities

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ December 4 2021

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย December 4 2021

ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และภญ.วรวรรณ สันติวนากุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1,382,500 โดส ถึงประเทศไทยแล้ว องค์การเภสัชกรรม พร้อมส่งต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกระจายฉีดให้กับประชาชน December 4 2021

องค์การเภสัชกรรมเตรียมรับมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ล็อตที่ 2 อีกจำนวน 1,382,500 โดส จากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พร้อมส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กระจายฉีดให้กับประชาชนต่อไป

องค์การเภสัชกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข December 4 2021

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

Medical cannabis

Products and services

Seach Pharmacy contact number

Related Organization

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X