องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรมปลูกแล้ว กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน (AEC) 13 เมษายน 2563

องค์การเภสัชกรรมเริ่มปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน เพื่อใช้ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์

อภ.เดินหน้ากัญชาเมดิคัลเกรดรูปแบบ “Greenhouse” 26 พฤศจิกายน 2562
องค์การเภสัชกรรม จับมือ 3 หน่วยงานสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ครบวงจร เน้นพันธุ์ไทยให้ได้มาตรฐานเมดิคัลเกรด เทียบเท่าต่างประเทศ 26 พฤศจิกายน 2562
เปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ตามมาตรฐาน GACP 26 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์