องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ตามมาตรฐาน GACP 24 กันยายน 2562

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมร่วมเสวนาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

องค์การเภสัชกรรม เผย หลายฝ่ายสนับสนุนไทยยกระดับใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานโลก 28 สิงหาคม 2562
องค์การเภสัชกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Medical Cannabis Clinical Education Workshop 26 สิงหาคม 2562
สธ.จัดเวิร์กชอป “กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม 14 สิงหาคม 2562

ศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์