องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวและกิจกรรม

Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา หารือความร่วมมือ 21 กุมภาพันธ์ 2567

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Mr.Thor Stadil THORNICO'S

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 13 กุมภาพันธ์ 2567

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรางกูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 1 ให้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์

อภ.ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน 12 กุมภาพันธ์ 2567

อภ.ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน

องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับนายอัรดะชีร เกาะดีรี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง