องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบยา อีก 4 รายการ จากเดิม 5 รายการ รวม 9 รายการของห้องปฏิบัติการ ฝ่ายประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 มีนาคม 2564

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการ แผนกทดสอบ กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น ฝ่ายประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และตามข้อกำหนดเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นการขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม ใบรับรองจึงมีอายุเท่ากับใบรับรองเดิมที่ได้รับการรับรองเมื่อ สิงหาคม 2562 และหมดอายุสิงหาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมกับ สวทช. สังเคราะห์สารตั้งต้นยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ สำเร็จ ทดแทนวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้เป็นยาต้านโรค COVID-19 เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ สร้างโรงงานสังเคราะห์วัตถุดิบยา 3 มีนาคม 2564

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์การเภสัชกรรม นำโดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมแถลงข่าว ความร่วมมือเพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API: Active Pharmaceutical Ingredients) ของประเทศ: ยาต้านไวรัส “Favipiravir”

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2565 3 มีนาคม 2564

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดหายาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565

ฉีดแล้ว เข็มแรก วัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค ขององค์การเภสัชกรรม จัดซื้อ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (28 ก.พ.64) เวลา 07.30 น. ที่สถาบันบำราศนราดูร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของประเทศไทย ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้สั่งซื้อมาจาก ซิโนแวค ประเทศจีน

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง