องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 4 ปีต่อเนื่อง 16 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทสถานประกอบการด้านยา และด้านเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ อย. ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจ ให้แก่สถานประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และจริยธรรม

องค์การเภสัชกรรม เผย ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลรามาฯ เริ่มทยอยจัดส่งแล้ว 16 กันยายน 2564

องค์การเภสัชกรรม เผย ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลรามาฯ เริ่มทยอยจัดส่งแล้ว

ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจ้ง ส่งมอบล็อตแรกกลางเดือนตุลาคม ทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องในไตรมาส 4/64 คาดจบดีลไม่เกินมีนาคม 65 15 กันยายน 2564

บริษัทซิลลิคฯ ยืนยันกำหนดการนำเข้าเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Come First Serve) โรงพยาบาลเอกชนมั่นใจมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองแน่นอน

องค์การเภสัชกรรม เผยวันนี้ ATK จำนวน 1.16 ล้านชุด ได้ส่งเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว 10 กันยายน 2564

เผย ATK ที่บริษัทฯจัดส่งช่วงแรก ได้ทยอยส่งเข้าคลังของบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด แล้ว ประมาณ 1.16 ล้านชุด เจ้าหน้าที่อภ.สุ่มตัวอย่างส่งรพ.รามาฯ ตรวจคุณภาพ เร่งทยอยส่งให้หน่วยบริการ แจ้งประชาชนอ่านวิธีการใช้ก่อนตรวจโควิด ห้ามเก็บในที่มีอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง