องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ ตามแนวทางการรักษาแบบใหม่ คาดผู้ป่วยเข้าถึงยาปลายปี 2565 8 ธันวาคม 2564

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้า วิจัยและพัฒนายาเอดส์ ใหม่ๆ คาดออกสู่ผู้ป่วยได้ปลายปี 2565 เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาว ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อภ. MOU ความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2564

นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM :A25) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเภสัชกรรม อุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 7 ธันวาคม 2564

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์ รักษาการผู้อำนวยการกองผลิตวัคซีนจากไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 2 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X