องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรม ขอชี้แจง เรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา 23 มิถุนายน 2564

การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลต่าง ๆ วัคซีนจะทยอยนำเข้ามาในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงมกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ และให้โรงพยาบาลต่างๆ แจ้งยอดความต้องการมาเพื่อให้องค์การฯจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่จะนำเข้ามา

องค์การเภสัชกรรมมอบชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 2 มิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิถุนายน องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Eqiupment : PPE) แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลและสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่กรมราชทัณฑ์ 1 มิถุนายน 2564

องค์การเภสัชกรรม นำโดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 50 g จำนวน 4,000 หลอด แก่กรมราชทัณฑ์ โดย นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแก่ประชาชนที่อาศัยพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด – 19 27 พฤษภาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X