องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินการ 31 มกราคม 2566

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อภ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 31 มกราคม 2566

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือด ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือดเคลื่อนที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องค์การเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 30 มกราคม 2566

องค์การเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

คณะเจ้าหน้าที่เภสัชกร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 20 มกราคม 2566

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เภสัชกร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง