องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทซิลลิคฯ ร่วมแถลงข่าวติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา 14 ตุลาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทซิลลิคฯ ร่วมแถลงข่าวติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจ้งหาแหล่งผลิตทดแทนจากสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างขั้นตอน อย.พิจารณาเอกสาร กำหนดการเข้าไทย บริษัทผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ยืนยันนำเข้าได้ในเดือนพฤศจิกายน

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 11 ตุลาคม 2564

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 1,223,500 ชิ้น เป็นเงิน 2,447,000 บาท เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19

องค์การเภสัชกรรมส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 35,900 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 23,600 หลอด พร้อมถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด มูลค่ากว่า 1 ล้าน 8 แสนบาทแล้ว 9 ตุลาคม 2564

องค์การเภสัชกรรมส่งยาตำราหลวง และยาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลำพูน ปราจีนบุรี ตาก ลพบุรี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยภูมิ อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี พิจิตร พร้อมจัดส่งหน่วย ERT/GPO มอบถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด และยาตำราหลวง 1,000 ชุด ช่วยเหลือ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี

ประกาศองค์การเภสัชกรรม การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม 6 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การเภสัชกรรม การทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม เพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง