ภาพจาก http://grapes.msu.edu

ขัณฑสกร ยาจากหยดน้ำบนต้นไม้ ? ผู้อ่านอาจเคยได้พบเห็น
คำว่า" ขัณฑสกร " และ " ซัคคารีน " เพราะเคยมีผู้รู้หลายท่านเปิดประเด็น
เขียนเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ ไปแล้วหลายท่าน แต่ปัจจุบันยังมีผู้เข้าใจผิด
คิดว่า" ขัณฑสกร " คือ ซัคคารีน (โซเดียมซัคคารีน) หรือที่เรียกกันว่า
" น้ำตาลเทียม " กันอยู่มากที่จริงมันเป็นคนละสิ่งกัน
หากเราจะใช้หลัก
วิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิดและใช้คำศัพท์ ก็จะพิสูจน์ทราบได้ทันที " ซัคคารีน
(saccharine)
" เป็นสารเคมีให้ความหวานที่ถูกสังเคราะขึ้นโดยบังเอิญ
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทยเรา
สารนี้ถูกสังเคราะห์โดยนักวิจัยสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ Ira Remsen และ
Constantine Fahlberg แห่งมหาวิทยาลัย จอหน์ ฮอบกินส์ และได้ตั้งชื่อ
ตามสูตรเคมี เรียกใช้กันหลายชื่อซึ่งก็มี ซัคคารีน รวมอยู่ด้วย ส่วนคำว่า
"ขัณฑสกร " มีปรากฏอยู่แล้วตามคัมภีร์ยาไทยแผนโบราณ, ตามสมุดข่อย
หรือแผ่นหินที่สลักไว้ที่วัดโพธิ์ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 และที่เก่ากว่า
นั้น ก็ยังมีปรากฏในตำราโอสถพระนารายณ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยตำรายา
ของไทยอธิบายไว้ว่า ขัณฑสกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งมีหลายชนิดและมี
แหล่งกำเนิดต่างๆ กันดังนี้

1. ขัณฑสกรที่เกิดจากหยาดน้ำค้างซึ่งตกค้างอยู่บนใบไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า
ต้นขัณฑสกร ต้นไม้นี้อยู่ในต่างประเทศ ขัณฑสกรนี้จะหาได้ในฤดูหนาว เมื่อ
น้ำค้างตกลงมาขังอยู่ตามใบต้นขัณฑสกรในเวลากลางคืน รุ่งเช้าก็ไปเก็บใส่
กระบอกไม้ไผ่แขวนไว้จนน้ำค้างแห้ง ก็จะได้ขัณฑสกรเป็นเกร็ดสีขาวนวล
มีรสหวานจัดจนขม ขัณฑสกรนี้มีสรรพคุณใช้บำรุงกำลัง ทำให้ปัสสาวะคล่อง
แก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอแก้กระหายน้ำ

2. ขัณฑสกรที่เกิดจากน้ำอ้อย สรรพคุณใช้บำรุงธาตุ บำบัดฝีผอมเหลือง

3. ขัณฑสกรที่ทำขึ้นจากน้ำผึ้ง รวงที่เกิดริมฝังทะเล มีสรรพคุณแก้นิ่ว
แก้ท้องมาน แก้สะอึก แก้กำเดา แก้ไข้เซื่องซึม แก้จุดเสียด ลมพิษ คอแห้ง

4. ขัณฑสกรที่เกิดจากเกสรบัวหลวง รสหวานจัดจนขม สรรพคุณเหมือนข้อ1.

ส่วน ' ยาจากหยดน้ำบนใบต้นไม้ 'นั้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 ที่สหรัฐ
อเมริกามีรายงานจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่า บรรดาต้นพืช
เป็นแหล่งผลิตสร้างสสารทุกๆ สิ่งตั้งแต่วัคซีนไปถึงพลาสติก โดยเฉพาะ
โปรตีนที่ได้จากเนื้อเยื่อต้นพืชนั้นถ้าใช้วิธีสกัดออกมาจะยุ่งยากและเสียค่า
ใช้จ่ายสูง จึงทดลองหาวิธีให้พืชคายสารโปรตีนออกมาในรูปของหยดน้ำค้าง
ที่พบตามใบไม้ ที่จริงจะเรียกว่า 'น้ำค้าง' ก็ไม่ถูกต้องเพราะน้ำค้างเกิดจาก
ภายนอก จากสภาพอากาศกลั่นตัวลงมา แต่การคายตัวของสารโปรตีน
(หรือสารอื่นๆ) ออกมาให้เห็นเป็นหยดน้ำบนใบไม้ เกิดจากภายในเซลของ
พืช เราเรียกขบวนการนี้ว่า 'กัตเตชั่น' (Guttation) กล่าวคือในระหว่างตอน
กลางคืนใบไม้ของพืชจะระเหยไอความชื้นออกมาได้น้อย ฉะนั้นจะเกิดความ
ดันของเหลวขึ้นภายในเซลพืชจะดันเอาของเหลวออกนอกเซลพืช ในของ
เหลวนี้ก็จะมีพวกโปรตีนอยู่ด้วย ด้วยหลักการนี้เองนักวิทยาศาสตร์พยายาม
ทดลองกับต้นใบยาสูบเพื่อให้มันได้ผลิตของเหลวโปรตีนออกมา 3 ชนิดในรูป
ของน้ำค้างตอนเช้ามืด พวกเขาหวังว่าในอนาคตจะทดลองกับพืชชนิดอื่นๆ
เช่น หญ้า ,มะเขือเทศ และสามารถนำไปเตรียมยา, วัคซีนต่อไป หยาดหยดน้ำ
ของสารของเหลวภายในต้นพืชนี้เมื่อมาพบเห็นในตอนเช้าจึงดูเหมือนน้ำค้าง
มาก ฉะนั้น ขัณฑสกรตามการบันทึกที่คนโบราณว่าไว้นั้น อาจจะเป็นสิ่ง
เดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันค้นพบและดำเนินการวิจัยอยู่ก็ได้ และ
ในเมื่อขบวนการกัตเตชั่นนี้เกิดขึ้นได้กับบรรดาต้นไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งต้นไม้
แต่ละชนิดมีสสารให้คุณสมบัติทางยาแตกต่างกันไป จึงก็อาจทำให้เกิด
ขัณฑสกรชนิดต่างๆ ได้

เรียบเรียงจากเว็บไซค์ต่างๆ โปรดค้นหาโดย search Guttation และ sacharine
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

|