หน้าแรก (Home)   Search
Accessibility |   You are here : ข่าว/ประกาศ
View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

" trackback:ping="http://www.gpo.or.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=286&PortalID=0&TabID=88" />-->

พิษของบุหรี่ ทั้งเราและคนใกล้ชิดติดสารพัดโรค

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยถึงพิษภัยของบุหรี่ว่าในบุหรี่มีสาร “ทาร์” หากสูบบุหรี่สารดังกล่าวก็จะเข้าไปในปอด และหลอดลมส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง ท้ายสุดเกิดเป็นเซลล์มะเร็งปอด อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดโรคอื่นตามมาอีกหลายโรค เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ถุงลมโป่งพอง การสูบบุหรี่มากๆ มีโอกาสทำให้หลอดเลือดต่างๆ ที่อยู่ในร่างกาย เช่น สมอง หรือแม้แต่ที่เท้า ตีบ จนทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ไม่เพียงพอ ยิ่งคนไข้เป็นเบาหวาน หลอดเลือดมีปัญหาอยู่แล้ว ถ้าสูบบุหรี่อีกหลอดเลือดก็จะยิ่งมีปัญหา อาการที่เห็น คือ เลือดที่ไปเลี้ยงมือ เลี้ยงเท้าไม่เพียงพอ จะคล้ำ ซีด     ถ้าอาการรุนแรงอาจต้องตัดอวัยวะดังกล่าว กรณีเป็นที่หัวใจก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายในที่สุด นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องหลอดลมอักเสบ ส่วนโรคอื่นๆ ที่ตามมา เช่น โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ   ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นๆ ไม่เพียงพอนั่นเอง
                ผู้อำนวยการ กล่าวต่อไปว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นการป้องกัน ไม่ให้ป่วย คือ การเลิกสูบบุหรี่น่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่า ซึ่งมีหลากหลายวิธี อาทิ การพูดคุยเล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งช่วยผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ การดื่มน้ำเย็น การอาบน้ำอุ่น  ทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้น เกิดสมาธิ พร้อมที่จะทำงาน ทำให้ลืมความอยากสูบบุหรี่ ที่สำคัญสุดคือใจ ต้องเข้มแข็ง   มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่จริงๆ อีกวิธีคือการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้สบาย  มีความสุขกับการทำกิจกรรมนั้น ๆ  เช่น มีความสุขกับการออกกำลังกาย มีความสุขกับการทำงาน หางานอดิเรกที่ชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง  ไปห้างสรรพสินค้า การทำกิจกรรมต่างๆ จะเป็นการช่วยบังคับตัวเองไม่ให้วิตกกังวลถึงเรื่องการสูบบุหรี่ไปได้  
               ผู้อำนวยการ กล่าวอีกว่า กรณียังเลิกสูบไม่ได้ขอให้คิดถึงอันตรายอีกประการหนึ่งของการสูบบุหรี่ คือ การทำให้คนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่น้อง บุตร ภรรยา  หรือสามี   ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองไม่แพ้คนสูบบุหรี่เลย    ฉะนั้นหยุดสูบบุหรี่เพื่อคนที่เรารักดีกว่า   และเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ องค์การเภสัชกรรมขอเชิญชวนร่วมโครงการ “คลินิกฟ้าใส” เป็นโครงการหยุดสูบบุหรี่ โดยให้คำปรึกษาให้กำลังใจ ในการเลิกสูบบุหรี่  มีโรงพยาบาลเครือข่ายให้บริการพร้อมมีหมากฝรั่งที่มีสารนิโครตินช่วยลดอาการอยากบุหรี่ หรือในบางรายถ้าไม่สามารถช่วยได้ก็จะมีการให้ยาร่วมด้วย แต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งองค์การเภสัชกรรมให้การสนับสนุนยาและหมากฝรั่งลดบุหรี่ แก่โรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 170 แห่ง ของโครงการคลินิกฟ้าใสที่จะขยายออกไปสู่ภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี ทั้งครอบครัวและสังคม ตามวัตถุประสงค์โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า ประเทศเปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ หากลดค่าใช้จ่ายด้านยา ค่าแพทย์ ได้แล้ว ก็สามารถนำไปพัฒนาเรื่องการศึกษา สาธารณูปโภค ด้านอาชีพ และอื่นๆ  ได้ต่อไป 
 

posted @ 25 มิถุนายน 2555 13:50 by information gpo

Previous Page | Next Page

web traffic analysis Valid XHTML 1.0 Transitional
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
| Login